In het hele land worden de komende jaren tientallen beweegbare bruggen gemoderniseerd en geautomatiseerd. Rijkswaterstaat (RWS) zet hierbij in op een door Siemens Mobility ontworpen generieke besturing. De Wantijbrug, die momenteel is afgesloten voor renovatie, wordt als eerste brug uitgerust met deze zogenoemde 3B-standaard.

De Wantijbrug in de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht is een belangrijke verkeersader. De brug ondergaat op dit moment een ingrijpende renovatie. Hierbij worden onder meer het brugdek vernieuwd en de besturingskelder aangepast. Via een door Siemens ontwikkelde modulaire automatiseringsoplossing wordt de brug in de toekomst op afstand bewaakt, bediend en bestuurd (3B).

Onderhoud en beheer

In 2017 won Siemens Mobility de aanbesteding van RWS voor het ontwerpen van een generieke brugbesturing. Projectmanager Henk Peters vertelt: “Nederland telt zo’n 900 beweegbare bruggen waarvan er circa 300 direct onder het beheer van RWS vallen. Een groot deel hiervan wordt de komende jaren met de nieuwe 3B-bouwstenen geautomatiseerd. Van oudsher zijn deze bruggen uitgerust met verschillende besturingssystemen. Nu zet RWS in op één besturingsstandaard voor alle bruggen. Dit heeft als voordeel dat men het wiel niet telkens opnieuw hoeft uit te vinden en dat RWS het onderhoud aan alle bruggen in de toekomst kan laten uitvoeren door één grote partij. De 3B-standaard voldoet aan de hoge beveiligingseisen van RWS, inclusief cyber security. Dit laatste wordt steeds belangrijker naarmate meer bruggen op afstand, vanaf één centrale locatie, worden bediend.”

Vervolgprojecten

De besturing van de Wantijbrug is inmiddels gebouwd, getest en afgenomen door RWS. In augustus/september gaat Siemens assisteren bij de inbedrijfstelling. Vervolgens is Siemens tot één jaar na de oplevering verantwoordelijk voor het onderhoud van 3B. “Na de Wantijbrug gaan we nog zeven andere bruggen, waaronder de Van Brienenoordbrug, op dezelfde wijze automatiseren”, aldus Peters. “Hierover gaan we binnenkort in gesprek met RWS.”

Shared office

Siemens Mobility is enthousiast over de samenwerking met RWS op basis van een shared office. In de aanloop naar de renovatie van de Wantijbrug was het hele RWS-team iedere dinsdag bij Siemens in Zoetermeer aanwezig: van het management tot de programmeurs. Peters: “Iedereen had zijn eigen aanspreekpunt binnen de organisatie van de andere partij. Op die manier konden we snel knopen doorhakken. Een prettige en succesvolle samenwerking. Bij de volgende brug willen wij het weer zo doen.”

Tunnels en sluizen

Generieke besturingsconcepten zijn voor Siemens Mobility niets nieuws. Het bedrijf was enkele jaren geleden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) voor het automatisering van tunnels. Een volgende stap zou volgens Peters de ontwikkeling van een generieke besturing voor stuwen en sluizen kunnen zijn.