Op het stuwcomplex Amerongen is gestart met de vervanging van de eerste vizierschuif. De vervanging van deze vizierschuif is de eerste in een serie van zes op de stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein.

Het wisselen van de vizierschuiven van de stuwen, ieder met een gewicht van 270 ton, een diameter van 48 meter en een hoogte van 9 meter, is het meest in het oog springende onderdeel van een grootschalige renovatie van de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek.

‘Eerst plaatsen we een tijdelijk keermiddel’, legt omgevingsmanager bij Siemens Joos de Bakker uit. ‘De volgende stap bestaat uit het verwijderen van de huidige vizierschuif, gevolgd door het plaatsen van een nieuw exemplaar’. De werkzaamheden duren volgens de huidige planning per schuif circa veertien weken. Al die tijd neemt het tijdelijk keermiddel de functie van de stuw in Amerongen, het keren van het water, over. Dat is belangrijk voor voldoende waterpeil voor de scheepvaart op de IJssel en de Nederrijn en Lek.

Vervoer tijdelijk keermiddel over water naar Amerongen

Renoveren voor de toekomst

De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen. Ook wordt in Amerongen een centraal bedieningsgebouw gerealiseerd van waaruit het de drie stuwcomplexen vanaf 2019 zal bedienen.

 

Plaatsen van het tijdelijk keermiddel

 

Fotografie Thea van den Heuvel DAPh

Bron Rijkswaterstaat