Als projectmanager is René Waardenburg vanuit Rijkswaterstaat GPO verantwoordelijk voor de renovatie van het stuwensemble. Zo zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat de uitvoering veilig en volgens planning verloopt, onverwachte omstandigheden het hoofd worden geboden en partijen onderling goed samenwerken. Een gesprek over alle uitdagingen en kansen die bij deze klus komen kijken.

Zorgvuldige voorbereiding

Het managen van zo’n omvangrijk en complex project begint al bij een zorgvuldige voorbereiding, legt Waardenburg uit. ‘Denk aan een goed contract opstellen, deze goed aanbesteden en een partij vinden die het werk goed kan uitvoeren. Nu we in de uitvoeringsfase zitten, let ik op een goede samenwerking, intern én met de uitvoerende partij Siemens. Daarnaast , zorg ik dat er voldoende geld beschikbaar is en zie ik erop toe dat de werkzaamheden veilig en volgens planning gebeuren.’

De stuwen bevinden zich grotendeels onder water. Daarom is het onmogelijk om vooraf de staat van het hele complex in kaart te brengen. ‘Maar ook voor de ‘droge’ onderdelen geldt dat we pas ná het losmaken en verwijderen zien hoe de feitelijke onderhoudstoestand is. Dat maakt de renovatie extra uitdagend, zeker als je bedenkt dat het om een complex van 50 jaar oud gaat. Dit vraagt keer op keer een aanpak hoe hiermee om te gaan samen met de aannemer.’

Rijdende auto

Een andere uitdaging: tijdens de renovatieperiode moeten de stuwen onafgebroken het waterniveau blijven regelen, zodat het waterniveau op peil blijft en de scheepvaart geen hinder ondervindt. ‘Vergelijk het met een auto die we al rijdend repareren. Dat maakt het extra belangrijk hoe te handelen bij een onverwachte gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan een stuk beton dat afbreekt. Of er treedt hoogwater op, of een hijskraan blijkt defect. Voor zoveel mogelijk van deze scenario’s is een draaiboek opgesteld. Daar kunnen we dan snel op teruggrijpen, mocht dat nodig zijn.’

Voor Waardenburg zit hier dan ook de grootste uitdaging in: verrassingen voorkomen en als deze zich onverhoopt toch voordoen deze zo goed mogelijk beheersen. ‘Mijn taak hierin is om alle betrokkenen de risico’s te laten doorléven en ernaar te laten handelen.’

Amerongen eerst

De noordelijke vizierschuif bij Amerongen wordt in het 2e kwartaal van 2017 als eerste aangepakt, geen toevallige keuze. ‘Het stuwcomplex bij Driel reguleert ook de watervoorziening voor de IJssel. Stel dat daar iets niet goed gaat, dan heeft dat direct gevolgen voor het waterpeil in twee rivieren. De stuw bij Hagestein bezit sinds 2015 het predicaat rijksmonument. Daarom beginnen we bij Amerongen, zodat we alvast ervaring opdoen voor de werkwijze bij Hagestein en Driel.’

De renovatie van 3 stuwcomplexen biedt volop kansen. ‘Er komen steeds meer renovaties van sluizen en bruggen aan. De opgedane ervaring en kennis kunnen we delen: hoe ga je bijvoorbeeld om met onvoorziene omstandigheden en hoe zien de contracten met opdrachtnemers eruit? Een andere leermogelijkheid is het proces rondom het rijksmonument Hagestein. Vooral hoe je daaraan op het juiste moment met alle betrokken partijen samen een goede invulling geeft.’

Grote gedrevenheid

‘Deze complexen zijn in de eerste plaats prachtig om te zien, maar de techniek maakt ze minstens zo bijzonder. Het is ontzettend knap hoe de ingenieurs met de kennis van toen iets ontwierpen, wat ruim 50 jaar goed heeft gefunctioneerd. Dat je aan zo’n uniek project mag werken met een groot maatschappelijk belang voor Nederland, geeft mij een grote gedrevenheid om deze renovatie tot een goed einde te brengen. Zodat deze iconen straks weer minimaal 50 jaar mee kunnen.’

Foto: RWS, Thea v.d.Heuvel