Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is om mensen en goederen veilig en snel te vervoeren en hierbij rekening te houden met omgevingsfactoren. Moderne oplossingen zoals tunnels voor spoor, snelwegen en waterwegen maken dit mogelijk. 

Koploper in tunnels

De verkeersintensiteit neemt toe en het wegennetwerk is beperkt: ruimte en geld voor uitbreiding zijn vaak niet beschikbaar. Toch is het mogelijk om verkeersstromen op bestaande routes te verbeteren en het aantal ongelukken en CO2-uitstoot te verminderen. Slimme verkeersoplossingen zorgen voor een gezonde balans tussen meer mobiliteit, veiligheid en omgeving. Dit principe geldt voor alle transportroutes, zowel over land als over water, maar ook in de lucht en onder de grond.

Onderstaand artikel laat zien dat Nederland op het gebied van tunnels een internationaal voorop loopt. De Waterwolftunnel en de Hubertustunnel zijn hiervan goede voorbeelden.