De renovatie van het stuwensemble in de Nederrijn en Lek is in volle gang. Begin september is op de stuw Amerongen het tijdelijk keermiddel geplaatst en succesvol getest. De proefplaatsing was de eerste grote montageoperatie binnen het project.

Siemens voert de renovatie uit in samenwerking met DIMCO, BSB Staalbouw en Knook Staal- en Machinebouw. BSB Staalbouw maakt grote beweegbare staalconstructies. Enkele voorbeelden zijn de Ketelbrug, de deuren van het Emssperrwerk in de Eems en tal van beweegbare bruggen in het hele land. Voor de stuwen in de Nederrijn en Lek maakt BSB het tijdelijk keermiddel en de cilinder- en vizierschuiven.

Zware constructie

“Het tijdelijk keermiddel is nodig om zes vizierschuiven achtereenvolgens te kunnen vervangen”, vertelt projectmanager Leo van der Bij van BSB. “Het is een stalen constructie uit twee aan elkaar gekoppelde delen van elk 130 ton. We hebben het op een ponton van Krimpen aan den IJssel tot op het werk gebracht, met een drijvende bok in het water gehesen en voor de bestaande stuw geplaatst en vastgemaakt. Daarna hebben we het tijdelijk keermiddel gecontroleerd belast en gekeken of er geen lekkage optrad.”

Vizierschuiven

De test was een bewuste keuze, want het tijdelijk keermiddel moet uiteindelijk gedurende meerdere weken de vizierschuif vervangen en tegen hoge waterdruk belast zijn. “We wilden geen risico lopen en eerst een test uitvoeren voordat de bestaande vizierschuif vervangen wordt. De waterkracht en daarmee de druk op het keermiddel en de betonconstructie is enorm. We hebben dan ook hele grote ankers in het beton geboord en in de schachten extra beton aangebracht. De opbouw van de verankeringsconstructie heeft zes weken geduurd.”

Raakvlakmanagement

Het tijdelijk keermiddel is na de plaatsing nog twee weken gemonitord. Deze test is goed verlopen. Op basis van de resultaten gaat BSB Staalbouw het ontwerp verder optimaliseren. Het bedrijf maakt ook de cilinder- en vizierschuiven voor de drie stuwen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de partners uit het consortium. “Dit integrale project omvat verschillende disciplines. Alles heeft met alles te maken. Onderlinge afstemming is dan ook heel belangrijk. We zitten elke woensdag met het kernteam in overleg voor het raakvlakbeheer. De aandrijving die wij leveren wordt door Siemens aangesloten en geautomatiseerd. Hierbij moeten de raakvlakken goed worden beheerd. Alles wordt in overleg beslist.”

Goed voorbereid

“De test heeft veel nuttige informatie opgeleverd over zowel de technische aspecten van het keermiddel als over de site en EHS-organisatie op de werklocatie. Deze worden op korte termijn geëvalueerd, zodat we bij de definitieve plaatsing van het tijdelijk keermiddel gesteld staan.” Het consortium Siemens, BSB en DIMCO bereidt zich op deze wijze optimaal voor op diverse ombouwsituaties die het komende jaar gaan plaatsvinden.