De stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn na zo’n 50 jaar toe aan een grootschalige renovatie. Rijkswaterstaat gunt de renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek aan Siemens Nederland N.V. Met het vervangen van technische installaties, bewegingswerken en de invoering van Bediening op Afstand, kunnen de stuwcomplexen hun belangrijke taken ook in de toekomst veilig en betrouw­baar blijven vervullen. Het contract heeft een waarde van ca 100 miljoen euro exclusief btw. 

De daadwerkelijke werkzaamheden starten volgens de huidige planning in 2016, de renovatie is volgens planning in 2021 afgerond. Rijkswaterstaat werkt voor de renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek met een integraal D&C-contract (Design & Construct-contract). Dit contract bestaat uit de renovatie van de stuwen en sluizen inclusief het realiseren van bediening op afstand en onderhoud tijdens de renovatie. Siemens Nederland N.V. zal het project uitvoeren samen met GEKA Bouw, BSB Staalbouw en Knook Staal- en Machinebouw.

Drinkwater en scheepvaart

Rijkswaterstaat beheert de rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een belangrijke rol. De stuwen zorgen voor voldoende (zoet)water in het rivierengebied en het IJsselmeer en voor een vlotte en veilige scheepvaart in de IJssel en de Nederrijn en Lek.

Een ensemble, drie complexen

Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Elk stuwcomplex bestaat uit een sluis, een stuw, een bedieningsgebouw en een vistrap. De stuw bij Driel wordt wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd. Deze verdeelt het water, dat via de Rijn ons land binnenstroomt, tussen de Nederrijn en Lek en de IJssel. De stuwcomplexen Amerongen en Hagestein zorgen vooral voor de bevaarbaarheid van de Nederrijn en Lek.

Met het stuwensemble Nederrijn en Lek draagt Rijkswaterstaat bij aan een leefbaar en bereikbaar Nederland.

Meer informatie over het project vind u hier.