Projectkwaliteit wordt niet alleen bepaald door het nakomen van harde eisen, maar ook de manier van samenwerken, communicatie, houding en gedrag. Dit laatste wordt zichtbaar gemaakt in Prestatiemetingen. Bij het raakvlak- en onderhoudsmanagement aan de Maeslant-, Hartel- en Hollandsche IJsselkering heeft Siemens Mobility goede ervaringen met deze methode.

Rijkswaterstaat (RWS) laat steeds vaker uitvoerende taken zoals aanleg, beheer en onderhoud door marktpartijen verrichten. Via Prestatiemetingen worden de klantgerichtheid en performance van opdrachtnemers beoordeeld. Deze methode is enkele jaren geleden door RWS, de Rijksgebouwendienst en ProRail ontwikkeld om de kwaliteit in de bouwsector te verhogen en faalkosten terug te dringen. Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap staat hierin centraal.

Onderhoudscoördinatie

Prestatiemetingen sluiten aan bij de methoden van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) en systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Siemens Mobility heeft hiermee te maken op de Maeslantkering, Hartelkering en Hollandsche IJsselkering. “Wij vormen een schakel tussen RWS en de circa 15 aannemers die het onderhoud aan de keringen verzorgen”, vertelt projectverantwoordelijke Heleen Linssen. “We activeren de onderhoudsplanning, monitoren de voortgang, verzorgen de volledige administratieve afhandeling van de werkzaamheden en rapporteren aan RWS.”

Periodieke audit

Het onderhoud aan de drie keringen is intensief en er zijn verschillende kennisgebieden bij betrokken. De keringen vormen dan ook samen met de andere Deltawerken onze bescherming tegen stormvloed vanaf zee. Onderhoud mag alleen plaatsvinden in de periode van 15 april tot 1 oktober. In de winter moeten de keringen stand-by staan en mag er niet worden gesleuteld. Siemens Mobility heeft voor de onderhoudscoördinatie een SCB-contract afgesloten. “We moeten alles wat we doen kunnen aantonen. RWS laat ons periodiek auditen door een extern bureau. We hebben tot nog toe alle audits afgesloten met 0 bevindingen. We beheersen aantoonbaar ons kwaliteitssysteem, de contracteisen en onze EMVI-voorwaarden zijn goed.”

Uitmuntend presteren

Naast de audits vullen RWS en Siemens Mobility per kwartaal een Prestatiemeting in, waarin ze elkaar beoordelen. Hierbij gaat het vooral om de ‘zachte kant’ van de samenwerking. Zaken als communicatie, houding en gedrag en de tijdigheid waarmee planningen worden aangeleverd staan centraal. Linssen vindt dit een mooie beoordelingsmethode: “Als Siemens Mobility streven we ernaar om op al onze projecten uitmuntend te zijn. We vinden het belangrijk dat dit ook gezien wordt. De Prestatiemetingen maken onze inspanningen zichtbaar en geven ons de kans om de samenwerking met de opdrachtgever verder te professionaliseren. Ze nodigen je uit om open en eerlijk te zijn over punten die nog verbeterd kunnen worden.”

Goede score

Goed scoren voor de Prestatiemetingen leidt ertoe dat opdrachtnemers in de toekomst door RWS hoger worden gewaardeerd. Siemens Mobility is dan ook trots op de excellente score die het bedrijf van RWS ontving voor de Prestatiemeting over het vierde kwartaal van 2018. “Uit de evaluatie bleek onder meer de tevredenheid van RWS met de tijdigheid waarmee we onze planningen en andere documenten indienen. Voor planning, het volgen van ons eigen kwaliteitsplan en de samenwerking en relatie met de opdrachtgever hebben we zeer hoog gescoord.”

Flexibel en nauwkeurig

“Hoe we een goede samenwerking borgen? Door flexibel te zijn en op een constructieve manier te communiceren met zowel onze opdrachtgever als de onderhoudspartijen. We doen goed werk, dat durf ik met volle overtuiging te zeggen. En we zijn blij dat dit ook gezien wordt. Ons streven is dan ook deze goede score vast te houden.” Het SCB-contract ging begin 2017 in en loopt nog tot februari 2021 met de optie tot verlenging met 4 maal 1 jaar.