De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg beschermt (samen met de Hartelkering) zo’n 2 miljoen inwoners in Zuid Holland. Deze enorme keringen vormen samen met de andere Deltawerken onze frontlinie tegen stormvloeden vanaf zee. Mobility coördineert samen met Rijkswaterstaat al het onderhoud van de Maeslantkering, die dit jaar twintig jaar operationeel is.

Zonder Deltawerken, stormvloedkeringen en dijken staat het grootste deel van Nederland onder water. De Deltawerken in Zeeland, maar ook dijken, stuwingen en keringen elders in het land beschermen miljoenen Nederlanders tegen overstromingen. Een van de kroonjuwelen van Rijkswaterstaat is de Maeslantkering. De kering werd in 1997 in gebruik genomen en is sindsdien één keer tijdens een storm volledig gesloten, in 2007.

Eén keer per jaar sluit Rijkswaterstaat bij wijze van proef de Maeslantkering. Een uitgebreide test om na het grote zomeronderhoud te checken of de keringen klaar zijn voor het stormseizoen – wat loopt van 1 oktober tot 15 april. Het gaat om een integrale testsluiting, om te zien of de techniek in orde is en om de bediening van het sluiten nog eens te oefenen.

Een bijzondere rol voor Siemens

Siemens Mobility fungeert voor de Maeslantkering, Hartelkering en Hollandsche IJsselkering als een soort ingenieursbureau, dat de schakel vormt tussen Rijkswaterstaat en de diverse onderaannemers die het onderhoud uitvoeren. “We zijn verantwoordelijk voor het activeren van de onderhoudsplanning, borging van het toegangscontroleproces en het monitoren van de voortgang van de  onderhoudswerkzaamheden”, legt service delivery manager Heleen Linssen uit. “Dat we hier het raakvlak- en onderhoudsmanagement voor onze rekening mogen nemen is voor Siemens wel bijzonder. Anders dan andere projecten die we vanuit service doen, maar ontzettend leuk en het gaat ons ook nog eens uitstekend af.”

Feiten over De Maeslantkering:

  • De Maeslantkering heeft twee gigantische deuren van 210 meter breed, 22 meter hoog en 15 meter diep;
  • De beweegbare onderdelen van de Maeslantkering zijn de grootste ter wereld. Eén deur van de kering is bijna net zo breed als de Eiffeltoren hoog is. Ze kunnen een vloedgolf van vijf meter boven NAP weerstaan;
  • De Maeslantkering heeft dokken die bij een storm vol water lopen. Daardoor gaan de twee holle deuren van de kering drijven en kunnen ze de Nieuwe Waterweg opdraaien. Als de deuren elkaar genaderd zijn, lopen ze vol water, waardoor ze afzinken tot op de bodem.
  • De kering wordt bediend met scharnieren met een doorsnede van 10 meter. Deze bolscharnieren wegen maar liefst 680 ton.

(bron: Rijkswaterstaat)