In het kader van IMPAKT, het Impuls Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur, verhoogt Siemens de veiligheid van de automatisering van de Hartelkering en de Regiocentrale Maasbracht. IMPAKT maakt deel uit van ‘Beveiligd Werken Rijkswaterstaat’. Dit programma van Rijkswaterstaat (RWS) heeft tot doel de beveiliging van de automatisering van bestaande vitale infrastructuur naar een hoger niveau te brengen om ze te beschermen tegen hackers.

Te denken valt aan bruggen, tunnels, sluizen en waterkeringen. Ook de Hartelkering en de Regiocentrale Maasbracht maken deel uit van deze vitale infrastructuur. Voor beide objecten leverde Siemens de besturings- en bedieninstallatie. Rijkswaterstaat heeft bepaald op welk acceptabel veiligheidsniveau de automatisering wordt gebracht. Siemens heeft deze veiligheidsnorm uitgewerkt met concrete software- en hardwarematige maatregelen. “Nadat deze maatregelen zijn omgezet gaan we de automatisering jaarlijks toetsen op de norm die RWS stelt en rapporteren hierover”, aldus Waldeck Podgorski, Service Operations Head bij Siemens Mobility. “We zijn ook in gesprek met Rijkswaterstaat over het beter beveiligen van andere vitale infrastructuur. Dit is een continue dialoog.”

Cyber security

Siemens heeft een breed portfolio aan cyber security-oplossingen voor industriële automatiseringsomgevingen zoals tunnels, bruggen, sluizen en keringen tijdens de gehele life cycle. Met object- en systeem-assessments op basis van ISO 27001 en IEC 62443 worden risico’s in kaart gebracht op het vlak van techniek, mens, proces en organisatie. Daarnaast implementeert Siemens cyber security-maatregelen om incidenten te voorkomen en monitort het bedrijf systemen en netwerken om incidenten in een vroeg stadium te detecteren. Door de juiste inrichting van processen kan er bij incidenten direct gehandeld worden om zo de impact te minimaliseren en de veiligheid en beschikbaarheid van de infrastructuur te borgen.

Kijk hier voor meer informatie over de cyber security-diensten.

Voor vragen kunt u terecht bij Waldeck Podgorski 06-53760510, Waldeck.podgorski@siemens.com