De Europoortkeringen vormen het meest recente onderdeel van de Deltawerken. Samen beschermen ze een groot deel van Zuid-Holland tegen het zeewater. De Hartelkering in het Hartelkanaal bij Spijkenisse is één van de keringen. Rijkswaterstaat kan er de komende 15 jaar van verzekerd zijn dat deze veilig functioneert, mede dankzij een innovatief contract met Siemens Nederland.

Hoewel de schuiven van de Hartelkering in de afgelopen vijftien jaar slechts één keer naar beneden zijn gegaan om het hoge water tegen te houden, is de kering wel van enorm belang: hij beschermt honderdduizenden landgenoten tegen overstroming. De betrouwbaarheidseisen van de kering liggen daarom hoog. De oude Siemens installatie had vijftien jaar naar behoren gefunctioneerd, maar had haar economische levensduur bereikt. Siemens heeft in opdracht van Rijkswaterstaat daarom de volledige bediening- en besturingsinstallatie en het netwerk vervangen. De installatie is volledig gemigreerd en speciaal ontworpen voor de hoogste beschikbaarheid en de laagste faalkans.

Omvangrijk contract

Het contract dat Siemens en Rijkswaterstaat in 2012 tekenden is omvangrijk. Naast de systeemvervanging omvat het contract onder meer vijftien jaar lang service en onderhoud aan de bedienings- en besturingsinstallatie van de Hartelkering. Een serviceorganisatie staat 24 uur per dag en 7 dagen per week stand-by om binnen 4 uur op locatie aanwezig te zijn voor het verhelpen van storingen.

Markt tenzij

Wat het contract verder bijzonder maakt is het principe ‘Markt tenzij’: taken die Rijkswaterstaat traditioneel zelf uitvoerde op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud, worden overgedragen aan de markt. Rijkswaterstaat schrijft voor hoe alles moet werken, maar laat het ontwerp of het bedenken van de oplossing over aan de markt. Dat vraagt om goede samenwerking tussen de overheid en de marktpartijen.

Kostprijs en continuïteit

Het meerjarig onderhoud dat in het contract is opgenomen, biedt Rijkswaterstaat naast zekerheid ook een gunstige kostprijs. De afschrijving van de benodigde reserveonderdelen en testinstallatie kan over langere periode worden verdeeld. Tevens zorgt de continuïteit en duidelijkheid voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voor kortere doorlooptijden bij het verhelpen van eventuele calamiteiten, waardoor kennis en ervaring in de keten wordt opgebouwd.

Vertrouwen

Het meerjarig onderhoud bevat onderdelen als Life Cycle Management, Security Management, preventief- en correctief onderhoud én het projectmatig uitvoeren van drie grotere levensduurverlengende migraties van bediensystemen en het netwerksysteem. In het contract is het vertrouwen van Rijkswaterstaat vastgelegd in een goede uitvoering van het onderhoud, waarbij overheid en bedrijfsleven als partners optreden.

Probabilistisch beheer Hartelkering

Het meerjarig onderhoud in het contract is ingericht volgens de methode van probabilistisch (risicogestuurd) beheer en onderhoud. Hiermee is aan te tonen in hoeverre Siemens voldoet aan de afgesproken prestatie-eisen. Op elk moment is namelijk inzicht te geven in de actuele prestatie (en faalkans) van de waterkering. Daarmee draagt de methode bij aan het aantoonbaar beheersen van de organisatie en het systeem.

Vóór het stormseizoen

Siemens was één van de eerste ondernemingen die een dergelijk ‘Markt tenzij’-contract voor een waterkering afsloot. Het contract garandeert Rijkswaterstaat de continue beschikbaarheid van het bedienings- en besturingssysteem van de Hartelkering.