Na een duurtestperiode van twee weken zijn de sluizen en het pompgemaal van Born definitief omgezet naar de nieuwe Bediencentrale Maasbracht van Rijkswaterstaat. Het is de vierde van in totaal zes omzettingen, die nodig zijn om halverwege volgend jaar alle bruggen, sluizen en stuwen in en over de Maas en het Julianakanaal op het traject Maastricht-Venlo, centraal vanuit Maasbracht te bedienen.

Bediencentrale Maasbracht maakt het in 2015 mogelijk alle bruggen, sluizen en stuwen in en over de Maas en het Julianakanaal op het traject Maastricht-Venlo, centraal vanuit Maasbracht te bedienen.

Beschikbaarheid vaarweg verbeterd

De bediening op afstand vanuit de Bediencentrale Maasbracht maakt verhoging van de beschikbaarheid van de vaarweg mogelijk en zorgt voor een vlottere afwikkeling van het scheepvaartverkeer. In de Bediencentrale heeft Rijkswaterstaat ook een nautisch centrum ingericht. Daar vandaan wordt toegezien op de Maas en zijn omgeving.

De Combinatie Siemens-Besix voert het project sinds 2009 uit. Besix heeft hierbij zorg gedragen voor het gebouw en Siemens realiseert de functie ervan. Na oplevering van het project zal de combinatie verantwoordelijk zijn voor het meerjarig onderhoud.