De haven van Duisburg is de grootste binnenhaven ter wereld en een belangrijk logistiek knooppunt in Europa. Met intelligente technologie voor verkeersmanagement zorgt Siemens Mobility ervoor dat vrachtwagens snel en goed gedoseerd de haventerminals en logistieke bedrijven bereiken.

Het wegvervoer in Duitsland groeit hard en zal ook de komende jaren verder toenemen. Het Duitse Bundesverkehrswegeplan – een infrastructuurprogramma voor de komende 15 jaar – verwacht een groei van ca. 40% tegen 2030. Veel snelwegen en bruggen in Noordrijn-Westfalen dateren uit de jaren ‘60 en zijn aan renovatie toe. Door de vele wegwerkzaamheden kampt het wegvervoer met filevorming. Aangezien ook de bereikbaarheid van terminals en overslaglocaties in de haven van Duisburg hierdoor onder druk komt te staan, werkt havenbedrijf Duisport hard aan de optimalisatie van verkeersstromen naar de haven en het versneld afhandelen van vrachtwagens.

Verkeersmanagement

In opdracht van de Duisburger Hafen AG onderzocht Siemens Mobility Consulting mogelijkheden om de verkeersstromen op de wegen in en rond de haven efficiënter te maken. Via een verkeerssimulatie zijn de reis- en wachttijden van vrachtwagens geanalyseerd. Op basis hiervan is een oplossing ontwikkeld voor verkeersmanagement, in combinatie met een slimme aansturing van het vrachtwagenvervoer. De implementatie bevindt zich in de slotfase. “In de haven van Duisburg worden veel containers vervoerd tussen de verschillende dokken”, zegt Marco Lüdtke, Manager Logistics Solutions bij Siemens Mobility. “De kortste route voor vrachtwagens leidt door de stad. Aangezien deze ook gebruikt wordt door andere verkeersdeelnemers kan de rit, afhankelijk van het tijdstip, lang duren. Daarom geven we aan vrachtwagenchauffeurs via verkeersdetectie de snelste route door. Deze informatie wordt verspreid via dynamische route-informatiepanelen en een app voor vrachtwagenchauffeurs. We betrekken ook de lokale administratie bij dit project. De insteek van onze wereldwijde verkeersoptimalisatieprojecten is immers altijd het verbeteren van de totale mobiliteit in steden en regio’s.”

Transparantie

Naast de collectieve verkeerstaansturing is speciaal voor de haven van Duisburg een app ontwikkeld die vrachtwagenchauffeurs individueel aanstuurt. De chauffeur meldt zich aan via de app, kiest de route die hem is toegedeeld en geeft zijn GPS-positie vrij. Vervolgens worden de positie van de vrachtwagen en zijn bestemming in real time gekoppeld met regionale verkeersdata. Lüdtke: “Op basis hiervan kunnen we de verwachte aankomsttijd van de vrachtwagen berekenen en doorgeven aan de terminals en logistieke bedrijven zodat zij hun processen hierop af kunnen stemmen. We doen dit via een webportaal. Een aantal gebruikers verwacht op deze wijze de afhandeling van vrachtwagens met 50% te kunnen versnellen. Disponenten zien in het webportaal waar hun vrachtwagens zich bevinden. Voor alle vrachtwagens wordt in kleur de actuele status weergegeven: groen voor ‘op tijd’ en rood voor ‘vertraagd’. Bij vertragingen kunnen disponenten tijdig bijsturen. Vrachtwagenchauffeurs zien via de app het eerstvolgende slot en in de toekomst ook beschikbare parkeerplaatsen. Op die manier creëren wij transparantie in de haven en verbinden we de logistieke hubs met het aankomende vrachtwagenvervoer. Door de automatisering reduceren we het aantal handmatige acties zoals telefoneren, e-mails versturen en faxen. We minimaliseren het aantal niet-productieve handelingen op de overslaglocaties en verkorten de files, wacht- en reistijden.”

Succesvol concept

Niet alleen in havens implementeert Siemens Mobility oplossingen voor het intelligent aansturen van de verkeerslogistiek. Het concern is ook in gesprek met luchthavens, industriebedrijven, overslaglocaties voor goederen en beurzen. De doelgroep zijn alle logistieke hubs met grote vrachtwagenvolumes. Zo implementeert Siemens Mobility momenteel een oplossing voor ThyssenKrupp in Duisburg voor het automatisch afhandelen van vrachtwagens aan de toegangspoort in combinatie met een slimme aansturing van het vrachtwagenverkeer. Door de digitalisering van het check-in-proces kunnen de wachttijden aanzienlijk worden verkort. De vrachtwagens die in het systeem staan, worden aan de poort op basis van hun nummerplaat geïdentificeerd. Na controle van de informatie gaat de poort automatisch open. Een grote efficiency-stap als men bedenkt dat bij ThyssenKrupp in Duisburg wekelijks 120.000 voertuigen binnen- en buitenrijden.

Foto: Copyright Frank Reinhold