Als Solution Designer binnen het Talking Traffic-team van Siemens Mobility geeft Martijn Brautigam mee vorm aan de mobiliteitsoplossingen van de toekomst. Een uitdagende en innovatieve taak.

Brautigam hield zich na zijn engineersopleiding aan de TH Rijswijk bezig met de automatisering van warehouses en van bagagesystemen op Schiphol. Sinds 2014 werkt hij bij Siemens Mobility. Siemens is deelnemer aan het Partnership Talking Traffic waarbinnen de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk intelligente transportsystemen (ITS) ontwikkelen.

Talking Traffic

In het kader van Talking Traffic worden het komend jaar in het hele land zo’n 1200 intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) geplaatst. Ter voorbereiding hiervan heeft Siemens Mobility VRI-data beschikbaar gemaakt op een centraal platform. Dit iVRI-project bevindt zich in de afrondende fase. Het Talking Traffic-project bestaat uit meerdere use cases, waarvan het toepassen van data uit het iVRI-project er één is. Deze data worden doorgezet naar weggebruikers zodat zij o.a. de time-to-green naar verkeerslichten kunnen zien. De data kunnen echter ook worden gebruikt om bijvoorbeeld prioriteit te geven aan hulpdiensten, trams of bussen. Dit alles om de verkeersdoorstroming te bevorderen.

Smart data

Samen met zijn collega’s ontwerpt Brautigam de benodigde netwerkarchitectuur en schrijft hij software om de VRI-data ‘smart’ te maken. Tegenwoordig kunnen deze data worden toegepast om de weggebruiker te adviseren en te informeren. In de toekomst zullen ze ook van grote waarde zijn voor zelfrijdende voertuigen. Door deze data te gebruiken kan een zelfrijdend voertuig bijvoorbeeld weten wanneer een verkeerslicht groen wordt. “Een mooie uitdaging! Als team bedenken we hoe we zo snel en veilig mogelijk data uit VRI’s kunnen omzetten in informatie en doorsturen naar de afnemers. Het is de kunst om zo min mogelijk data door te sturen, waarbij weggebruikers tijdig berichten ontvangen. We wegen af wat we over de lijn sturen en welk transportmedium het meest gebruiksvriendelijk is. Een innovatieve opdracht waarbij we het vizier permanent op de toekomt richten.”

Digitalisering

De komende maanden gaat Siemens Mobility ook aan de slag met het doorsturen van data uit parkeergarages en het koppelen van kruispunten in een netwerkregeling om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Ook deze opdrachten hebben een hoog innovatiegehalte. Brautigam: “Door de digitalisering is ook de mobiliteitssector in snel tempo aan het veranderen. Naar verwachting doen rond 2020 de eerste zelfrijdende voertuigen hun intrede op onze wegen. Rond 2030 zouden ze al gangbaar zijn. Ik sprak laatst een visionair die verwacht dat onze kleinkinderen geen rijbewijs meer nodig hebben. Hoe bijzonder is het om bij te dragen aan deze omwenteling in het mobiliteitslandschap? Ik ben ook erg benieuwd naar de impact van deze ontwikkeling op de divisie Mobility binnen Siemens!”