De baanbeveiliging van de Noord- en Zuid-sectie van de HSL heeft in april een upgrade gekregen zodat er ook treinen kunnen rijden die voldoen aan een hogere treinbeveiligingsspecificatie. Ook de besturingsinstallaties van de tunnels en de tractievoeding zijn vernieuwd. Hiermee is de HSL klaar voor meer treinen, wat goed nieuws is voor de reiziger.

Door de aanpassing van de baanbeveiliging kunnen ook treinen met een On Board Unit (OBU) die voldoet aan ERTMS/ETCS baseline 3-MR1 over de HSL rijden. Projectmanager René van der Geer legt uit: “ERTMS is de Europese standaard voor treinbeveiliging. Het is een combinatie van een OBU in de trein zelf en technische maatregelen aan de baan. De OBU ontvangt via GSMR informatie van de verkeercentrale en leest de informatie uit de baan. Hij verwerkt dit met de informatie van de trein zelf. Op die manier wordt de veiligheid van het spoorvervoer geborgd.”

Baselines

De ERTMS-specificatie is in de loop der jaren gewijzigd via de zogenoemde Baselines 1, 2 en 3 met sub-standaarden. Siemens Mobility heeft de spoorbaan van de HSL geschikt gemaakt voor treinen die voldoen aan de nieuwe Baseline 3-MR1. Naar verwachting zullen nieuwe treinen deze baseline hebben. De treinen die nu over de HSL rijden hebben minimaal Baseline 2.2.0. Zij kunnen gewoon blijven rijden. Denk aan de Thalys, Eurostar, Benelux en Intercity Direct.

Sitras SCADA-systeem

Ook de grensovergang met België is begin maart van een verbetering voorzien om het Benelux-treinverkeer van en naar België beter te laten verlopen. Verder heeft Siemens de besturingsinstallaties van de tunnels, voorzien van PCS7, geüpdatet en het nieuwe Sitras SCADA-systeem voor de besturing en controle van de tractievoeding opgeleverd. “Het nieuwe SCADA-systeem biedt een beter en logischer overzicht over het tractiesysteem en de tunnelinstallaties zijn nu nog beter te bedienen en onderhouden.”

Het ging om een gezamenlijke actie van Infraspeed Maintenance BV, Thales, Siemens AG en Siemens Nederland onder de eindverantwoordelijkheid van Siemens Nederland.