Met de inbedrijfstelling van de stationssystemen op het laatste station heeft Siemens Mobility op de Noord/Zuidlijn een mijlpaal bereikt. Inmiddels is ook de migratie van de stationssystemen op de bestaande metrolijnen gestart. Vanaf volgend jaar kan het Gemeentelijk Vervoersbedrijf het hele Amsterdamse metronet centraal bedienen.

Siemens levert voor de nieuwe Noord/ Zuidlijn naast de Centrale Besturingsinstallatie (CBI) ook de stationssystemen voor toezicht en reizigersinformatie: camerasystemen (CTS), informatieborden, intercomzuilen en omroepinstallaties. Begin juni zijn op de laatste stations, Noord en Noorderpark, de inbedrijfstellingen en SAT-testen afgerond. Projectmanager Denis Walraven spreekt van een mijlpaal: “Op enkele camera’s en intercoms in liften en tunnels na is alles nu gereed. We zijn er trots op de werkzaamheden binnen de planning te hebben afgerond. Daar kwam het nodige kunst- en vliegwerk bij kijken. Op de laatste stations konden we niet overal bij omdat de vloer nog niet klaar was of omdat er nog een steigerconstructie staat. In samenwerking met de andere partijen en de opdrachtgever is het ons gelukt om onze werkzaamheden op een veilige wijze en op tijd te voltooien zodat de integratietesten van de klant doorgang konden vinden. De komende weken worden bevindingen opgelost. In augustus dragen we de stations over aan onze beheerorganisatie.”

Bestaande lijnen

De komende maanden gaat Siemens Mobility de stationssystemen van de vier bestaande metrolijnen in Amsterdam verder digitaliseren en later ook integreren met de CBI van Siemens Mobility. Hierdoor kan het GVB in de toekomst met één uniform bediensysteem het hele metronet bedienen. In totaal worden op meer dan 30 stations de (al oudere) systemen vervangen. Siemens pakt dit stapsgewijs aan en wil begin volgend jaar klaar zijn. “We zijn begonnen op de Ringlijn en gaan vervolgens door op de Oostlijn, de Geinlijn en de Gaasperplaslijn. Voor de zomer vernieuwen we de informatieborden boven de perrons en de omroepinstallaties op de Ringlijn. Na de bouwvak pakken we hier ook de camerasystemen aan.”

Geen overlast

Het vernieuwen van de bestaande stationssystemen mag niet leiden tot verstoringen van het reizigersverkeer of gevaarlijke situaties voor reizigers. “Als we in de weg zitten of dicht bij het spoor moeten werken, voeren we deze werkzaamheden ’s nachts of in de luwe uren tussen ochtend- en avondspits uit. We maken voor dergelijke werkzaamheden maatafspraken met het GVB. Een andere uitdaging is dat we te maken hebben met technisch verouderde systemen. Het merendeel van de informatie hierover hebben we inmiddels wel boven water of krijgen we boven water met hulp van kennisdragers bij de klant of het GVB.”

Beter vervoer

Met de werkzaamheden levert Siemens een zichtbare en hoorbare bijdrage aan een beter vervoerssysteem in Amsterdam. “We zijn er trots op om onderdeel uit te maken van een dergelijk belangrijk mobiliteitsproject voor de bewoners en bezoekers van Amsterdam.”