Via wissels in het spoor kunnen treinen, metro’s en trams van spoor wisselen. Het Nederlandse spoornetwerk voor treinen telt zo’n 9.000 wissels. Vroeger werden ze handmatig bediend, maar tegenwoordig worden ze overwegend elektronisch, op afstand aangestuurd.

Mini-fabriek

Dit gebeurt vanuit een centrale wisselpost. Een wisselsteller zorgt ervoor dat de wissel vlot heen en weer beweegt en controleert of de wissel in de gewenste stand staat. Als dat niet het geval is, geeft hij een signaal door aan het spoorbeveiligingssysteem, waarmee voorkomen wordt dat treinen op een fout spoor terechtkomen of zelfs ontsporen. Aangezien wisselstellers een cruciale rol spelen in de veiligheid van het treinverkeer worden ze regelmatig onderhouden. Om de tien jaar of na één miljoen bewegingen krijgt een wisselsteller een grondige revisiebeurt. Siemens heeft hiervoor een speciale fabriek in Berlijn, maar biedt ook een mobiele revisieservice aan. Hierbij worden de wisselstellers in een container naast het spoor gereviseerd. De container is een soort mini-fabriek waarin alle benodigde apparatuur staat. Op die manier wordt dezelfde kwaliteit bereikt als in de fabriek in Berlijn. In het buitenland wordt de ‘mobiele revisiefabriek’ al enige tijd zeer succesvol ingezet. Met dit concept kan men in korte tijd meer wisselstellers reviseren tegen lagere kosten. Na de revisie worden de wisselstellers direct in het veld getest.

Hier leest u meer meer over de fabriek in Berlijn.