De huidige GTL8 trams van HTM zijn 30 jaar oud en toe aan vervanging. Daarnaast wil HTM de toegankelijkheid van de tram vergroten en stelt zij steeds hogere eisen aan duurzaamheid. Voldoende argumenten om te investeren in een nieuwe tram. De keuze viel op de serie Avenio van Siemens, omdat die aan veel van de gestelde eisen voldeed.

Uitgangssituatie

De trams die tot dusverre in Den Haag rijden, functioneren op zich naar behoren, maar zijn met hun leeftijd van 30 jaar verouderd en minder toegankelijk voor gehandicapten: onderdelen worden steeds lastiger te krijgen. Om de verwachte groei van het aantal reizigers in de komende jaren het hoofd te kunnen bieden, heeft HTM behoefte aan grotere trams. Tot slot speelt naast de wens van HTM de toegankelijkheid te vergroten, ook de eis dat het openbaar vervoer in Nederland vanaf 2020 integraal toegankelijk moet zijn. Dit houdt onder meer in dat tegen die tijd alleen nog maar lagevloertrams ingezet mogen worden.

Oplossing

Met de levering van 60 vierdelige tweerichtingtrams van de serie Avenio, inclusief bestuurderstrainingen, documentatie en onderdelen, heeft de divisie Rail Systems van Siemens hoogwaardig invulling gegeven aan al deze investeringsvragen. De Avenio’s zijn gebaseerd op de enkelgelede voertuigen Combino Plus die sinds 2005 in Almada (Portugal) en sinds 2006 in Budapest (Hongarije) met succes worden toegepast. Alleen heeft Avenio een lagevloeraandeel van 100%. Dit is onder andere mogelijk, omdat er geen vaste assen meer worden toegepast. In plaats daarvan zijn de draaistellen van de Avenio zo vormgegeven, dat zij tot 4,5 graden kunnen uitdraaien. Bijkomend voordeel hiervan is dat het gedrag in de bochten beter is, wat leidt tot minder slijtage aan rails en wielbanden.
De Avenio is de langste stadstram in Nederland. De totale lengte per tramstel is 35 meter en biedt 70 zit- en 168 staplaatsen. Uiteindelijk zullen de nieuwe trams worden ingezet op de Haagse tramlijnen 1, 9, 11, 15 en 17.

Voordelen voor velen

De nieuwe generatie Avenio-trams in Den Haag is de meest geavanceerde en stilste lagevloertram ter wereld, met volop voordelen voor uiteenlopende groepen. Zo is de tram 100% laagvloers en komt er niet één trede meer voor in het gangpad. Dat is gunstig voor zowel de ruimte als het comfort. Daarnaast zorgen de aangepaste draaistellen ervoor dat de trams zich gemakkelijker door bochten laten manoeuvreren, wat minder tractiegeluiden met zich meebrengt: prettig voor bestuurders, reizigers, voorbijgangers én omwonenden. En er is nog meer gedaan voor een lagere geluidproductie. De trams remmen elektrisch (geluidarm) af, hebben wielbanden met een rubberen (en dus trilarme) vering en zijn voorzien van hulpaggregaten die bij stilstand dempen of geheel uitschakelen
De Avenio is zeer energiezuinig en milieuvriendelijk is en maakt daarom deel uit van het Siemens milieuportfolio.

Aanvullende informatie Avenio

De Avenio wordt gebouwd in de Siemens-fabriek in Wenen, die aan zo’n negenhonderd medewerkers werkgelegenheid biedt. Het is de jongste ontwikkeling in de 130-jarige tramgeschiedenis van Siemens, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van jarenlange expertise en beproefde componenten in combinatie met een baanbrekend concept. Siemens behoort wereldwijd tot de grootste aanbieders op de markt voor trams. In de Verenigde Staten is tegenwoordig één op de drie trams van Siemens afkomstig.
Wereldwijd rijden er momenteel zo’n 27.000 trams, waarbij de voertuigparken regelmatig moeten worden gemoderniseerd of uitgebreid. De mobiliteitsbehoefte in de steden groeit en klimaatvriendelijker vervoer wordt steeds belangrijker. Een UNIFE-onderzoek heeft aangetoond, dat de wereldmarkt voor trams tot 2016 jaarlijks met bijna vier procent zal groeien tot ruim 3 miljard euro.