Het Europese spoorwegennet is een lappendeken van nationale treinbeveiligingssystemen, maar op termijn wordt overal het European Train Control System (ETCS) geïnstalleerd. In diverse Europese landen werkt Siemens aan deze moderniseringsslag. Onlangs heeft het concern een groot contract voor het Belgische spoor gewonnen.

Voor de modernisering van het spoor in België bundelt Siemens de krachten met Cofely-Fabricom. Het consortium gaat 2.200 kilometer spoor, ongeveer de helft van het Belgische spoornet, uitrusten met ETCS Level 2. Het contract omvat de installatie van ETCS inclusief elektronische interlockings. Het project in opdracht van de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel moet eind 2025 klaar zijn.

Meer veiligheid

ETCS is een belangrijke bouwsteen in het integreren van het Europese spoorvervoer. ‘Van oudsher hebben Europese landen hun eigen nationale spoorbeveiligingssysteem’, vertelt Arjan Mann, account manager Prorail bij Siemens. ‘We kennen binnen Europa meer dan twintig nationale beveiligingssystemen. Om internationaal treinverkeer te vereenvoudigen, de veiligheid naar een hoger niveau te tillen en de spoorcapaciteit beter te benutten, wordt de komende jaren in veel Europese landen ETCS geïmplementeerd.’

ETCS in Nederland

Siemens is een belangrijke systeemleverancier van spoorbeveiligingstechniek. Het concern installeert ETCS Level 2 momenteel ook op delen van het spoor in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Hongarije en Turkije.
Ook in Nederland zijn een aantal spoorlijnen – de HSL-Zuid, de Betuweroute, de Hanzelijn en het spoor tussen Amsterdam en Utrecht – voorzien van ETCS Level 2. De Nederlandse overheid streeft ernaar om tegen 2028 ETCS Level 2 op een veel grotere schaal in gebruik te hebben. Dit draagt volgens Arjan Mann niet alleen bij aan een hoger veiligheidsniveau. ‘Met ETCS Level 2 kunnen we ook treinen dichter op elkaar laten rijden en zo de capaciteit van het spoor verhogen. De ervaring die Siemens opdoet met ETCS Level 2 in onze directe buurlanden stelt ons in staat om in Nederland een belangrijke bijdrage aan deze brede uitrol te gaan leveren.’