Overig nieuws door Redactie MobilityMatters |

Techniek is niet alleen een mannenwereld

In de moderne samenleving speelt technologie een sleutelrol. Technici hebben volop kansen op de arbeidsmarkt. Steeds meer vrouwen kiezen voor een technische opleiding en staan, onder meer binnen Siemens, hun mannetje op de werkvloer.

Lees verder


Road & City door Redactie MobilityMatters |

De toekomst van Intelligente Transport Systemen

Betere doorstroming, grotere verkeersveiligheid, lagere emissies en een besparing op aanleg en onderhoud van wegkantapparatuur – het potentieel van connected en coöperatieve mobiliteit is veelbelovend, zowel voor wegbeheerders, weggebruikers als de maatschappij. Maar hoe dichtbij is een grootschalige uitrol van deze techniek? In Nederland zijn gemeenten als Delft, Zoetermeer en Helmond en de provincie...

Lees verder

Overig nieuws door Redactie MobilityMatters |

Dialoog over data

De automatisering en digitalisering van de mobiliteitssector biedt kansen om op basis van data-analyse nieuwe inzichten te verwerven en innovatieve diensten te ontwikkelen. Een ontdekkingstocht, die Siemens Mobility en klanten samen ondernemen.

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

Tijd om te versnellen

Ondanks de politieke ambities wordt het niet eenvoudig om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. Een belangrijk element hierin is de transitie van onze transportsystemen. Elektrische voertuigen, zelfrijdende auto’s en connectieve mobiliteit kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugdringen van de broeikasgassen.

Lees verder