Overig nieuws door Redactie MobilityMatters |

Dialoog over data

De automatisering en digitalisering van de mobiliteitssector biedt kansen om op basis van data-analyse nieuwe inzichten te verwerven en innovatieve diensten te ontwikkelen. Een ontdekkingstocht, die Siemens Mobility en klanten samen ondernemen.

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

Tijd om te versnellen

Ondanks de politieke ambities wordt het niet eenvoudig om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. Een belangrijk element hierin is de transitie van onze transportsystemen. Elektrische voertuigen, zelfrijdende auto’s en connectieve mobiliteit kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugdringen van de broeikasgassen.

Lees verder

Road & City door Redactie MobilityMatters |

Een frisse kijk op OV-systemen

Oplossingen voor Openbaar Vervoer (OV) zullen in de toekomst steeds meer aandacht moeten hebben voor individuele mobiliteit. Automatisering en digitalisering maken dit mogelijk.

Lees verder

Overig nieuws door Redactie MobilityMatters |

Wegen uit de file

Veel mensen werken in steden maar wonen er niet. Woon-werkverkeer leidt in heel Europa tot grote drukte op de wegen. Elektrisch vervoer, op wegen, spoorwegen en fietspaden, biedt een uitkomst.

Lees verder