In de discussie over duurzame mobiliteit in steden ligt de klemtoon vaak op innovatieve concepten voor openbaar vervoer en wegvervoer. Stefan Kornmann van het Duitse architectenbureau Albert Speer + Partner kijkt juist naar de voetgangers.

In The Magazine legt hij uit hoe slimme stadsplanning eraan bijdraagt dat stedelingen vaker gaan fietsen of lopen en de auto laten staan. Volgens Kormann staan stadsplanners voor drie uitdagingen: de stedelijke structuur afstemmen op de behoeften van voetgangers, de technische en fysieke infrastructuur verbeteren en onderzoeken of bewoners wandelen en fietsen beschouwen als geschikt ‘vervoersalternatief’. Maar vooral ook kijken wat er nodig is om mensen aan te zetten tot deze gezonde en sociale manier van voortbewegen.