Steeds meer mensen reizen dagelijks van en naar steden of verplaatsen zich tussen verschillende locaties in de stad. Het Openbaar Vervoer (OV) biedt vaak te weinig capaciteit, comfort en veiligheid om in de pas te blijven met deze ontwikkeling. Daardoor blijven we massaal gebruik maken van de auto en neemt de luchtvervuiling nog steeds toe.

Zelfs in steden met goed werkende OV-oplossingen nemen nog steeds veel mensen de auto. De verschillende OV-systemen (tram, bus, trein, …) zijn dan ook vaak niet op elkaar afgestemd. Ook ontbreekt het reizigers aan real time informatie over vervoersmogelijkheden. Komt een tram of bus te laat, dan is de auto vaak het enige alternatief om alsnog tijdig op zijn bestemming te komen.

Stakeholders

Om OV-systemen verder te verbeteren, bracht Siemens de behoeften van primaire stakeholders in kaart: reizigers, aanbieders van OV en gemeentelijke overheden. Reizigers willen flexibel zijn, OV-aanbieders proberen de drempel te verlagen om de auto te laten staan. Steden hebben belang bij comfortabele, betaalbare OV-mogelijkheden. Dit vergroot de aantrekkelijkheid en economische slagkracht: in een stad waar je makkelijk kunt reizen, willen mensen ook graag wonen, werken of shoppen.

Integrale aanpak

Alle stakeholders zijn kortom gebaat bij moderne, integrale vervoerssystemen. Digitale oplossingen maken dit mogelijk en leggen de basis voor nieuwe businessmodellen. Wereldwijd worden transportsystemen stapsgewijs steeds intelligenter. Zo integreren mobiliteitsplatformen verschillende vervoersmodi en ontsluiten ze via apps diverse services voor de reiziger. Snel, betrouwbaar, veilig en comfortabel deur-tot-deur vervoer is een voorwaarde om de overstap te kunnen maken naar een autoloze wereld. Lees hierover meer in de White Paper ‘Travel of Tomorrow‘ van Siemens.