Tijdens de Dagen voor Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten presenteerde Ko Hartog Verkeerstechniek een nieuwe procesbesturing voor verkeersregelinstallaties (VRI’s) waarmee bestaande VRI-kasten van Siemens eenvoudig kunnen worden omgebouwd naar intelligente VRI’s conform de Talking Traffic-standaarden.

Overheid en bedrijven ontwikkelen binnen het Partnership Talking Traffic oplossingen om weggebruikers en verkeersinstallaties met elkaar te laten communiceren. Dit kan alleen als de procesbesturing van VRI’s dit faciliteert. Door de intelligentie van Ko Hartog Verkeerstechniek te integreren in de Siemens-VRI’s, worden deze uitgerust met de vastgelegde koppelvlakken: TLC-Fi en RIS-Fi. Afhankelijk van de keuzes die de wegbeheerder maakt, kan deze functionaliteit door Ko Hartog Verkeerstechniek worden uitgebreid met een lokale hybride RIS waardoor de VRI gekoppeld kan worden aan het landelijke VRI-overnamepunt én geheel voorbereid is voor coöperatieve routers.

Intelligente VRI

De oplossing voldoet uiteraard volledig aan de standaarden waardoor er desgewenst ook componenten van andere leveranciers kunnen worden toegevoegd. De data uit de zo ontstane intelligente VRI’s (iVRI’s) worden ontsloten voor cloud-partijen en app-bouwers. De iVRI’s kunnen floating car informatie ontvangen uit voertuigen. Een iVRI kan weggebruikers die een kruispunt naderen onder meer informeren over de verwachte tijd tot het verkeerslicht op groen, rood of geel springt. Ook kan er prioriteit worden verleend aan specifieke groepen verkeersdeelnemers.

Snel om te bouwen

Alle VRI’s die Siemens sinds 2000 op de markt bracht, kunnen met de procesbesturing worden uitgerust. “Het ombouwen gaat snel en is veel goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe iVRI”, vertelt Martijn Verkade van Ko Hartog Verkeerstechniek. “Wij hoeven alleen onze module toe te voegen in de kast en samen met Siemens de procesbesturingssoftware te integreren. Vanaf eind 2017 kunnen we dit concept volledig uitrollen.”

Klaar voor de toekomst

Ko Hartog verkeerstechniek biedt hiermee een modulair opgebouwd systeem voor wegbeheerders met Siemens VRI’s waarmee, gelijk aan de automaten van Ko Hartog Verkeerstechniek, volledig interoperabel kan worden gekozen voor alle oplossingen die beschikbaar zijn binnen het Partnership Talking Traffic. Onder de motorkap is de iVRI tevens voorbereid op de cloud-iVRI configuratie die Siemens in samenwerking met Sweco heeft ontwikkeld. De ombouw verlengt de levensduur van de VRI’s en maakt ze klaar voor de toekomst.