Bij Siemens Mobility werken continu afstudeerders en stagiairs aan uitdagende projecten. In dit artikel vertellen ze over hun ervaringen. “Je werkt hier met de allernieuwste technologie aan toekomstgerichte opdrachten in een collegiale omgeving.”

Fiona Fang-Zhang studeert binnenkort af als bedrijfsadministrateur aan het ROC van Amsterdam. Van haar stage bij Siemens Mobility heeft ze veel opgestoken: “Ik heb voor het Koningstunnel project de facturatie en bestellingen gecontroleerd. Hierbij heb ik met SAP leren werken, wat nuttig zal zijn in de toekomst. Ook heb ik een rondleiding in de Koningstunnel gekregen. Boeiend!”

Innovatieve technologie

Wesley Fitters studeert Data Science and Entrepreneurship aan de Jheronimus Academy of Data Science. Zijn thesis gaat over het voorspellen van verkeersstromen in het centrum van Den Haag. “Als data scientist kan ik mijn gereedschapskist op veel domeinen toepassen. Mij interesseren de dingen waar mensen dagelijks mee bezig zijn. Vandaar mijn voorkeur voor Smart Mobility, waarvan zowel wegverkeer als openbaar vervoer onderdeel is. Met de oplossing waaraan ik werk kun je de drukte voorspellen en op kruispunten preventieve maatregelen nemen. Hierin pas ik een innovatieve recurrent neural network-technologie toe. Deze stage biedt mij de kans om te werken aan toekomstgerichte technologie!”

DIRECTOR

Ook Thom Glastra richt zich op het voorspellen van verkeersstromen. De masterstudent Vehicle Engineering aan de TU Delft zal op dit onderwerp afstuderen. “Momenteel ben ik druk met literatuuronderzoek en doe ik ideeën op. Na de zomer start ik met het uitwerken. Ik houd me bezig met DIRECTOR, een model voor het voorspellen van het verkeersbeeld. Dit hebben voor mij al drie andere afstudeerders bij Siemens Mobility gedaan. Door het voorspellen van verkeersstromen weet je op voorhand wat een kruispunt moet doen. Siemens heeft hiervoor al een werkend model, dat ik ga uitbreiden door kruispunten met elkaar te laten communiceren. Zo kunnen we bestuurders nóg beter informeren.”

Augmented Reality

Sem Geuze wilde zijn studie Media and Game Technology aan de Hogeschool Rotterdam afronden met een afstudeerstage bij een groot bedrijf. Bij Siemens werkt hij aan een Augmented Reality-applicatie. “Ik krijg de vrijheid om mijn opdracht helemaal zelf uit te voeren. Met de app die ik maak kan ik service engineers ondersteunen. Ze krijgen via de app een overzicht van alle installaties op locatie en kunnen een veilige route naar een installatie selecteren. Door onderdelen van de installatie te scannen, krijgen ze storingsinformatie en de onderhoudsgeschiedenis te zien. Ze kunnen ook zelf informatie toevoegen. Na mijn afstudeerstage wil ik graag bij Siemens Mobility aan de slag. Hierover zijn we al in gesprek.”

Model Based Engineering

Robin Winters, masterstudent Complex Systems Engineering and Management aan de TU Delft, onderzoekt als afstudeeropdracht de mogelijkheden voor de implementatie van toekomstige engineeringsmethoden. “Hierin hoop ik meer duidelijke raakvlakken tussen de disciplines aan het licht te brengen en zo het engineeringsproces onder andere beter te structuren en overzichtelijker te maken.” Hij houdt hierbij rekening met marktontwikkelingen en de digitalisering. “In de toekomst gaan projecten meer en meer werken op een model based engineeringsprincipe (MBSE). Dat is op dit moment nog niet zo gebruikelijk in de infrastructuursector. Ik help Siemens bij het implementeren ervan.”

Digital Lab

Rick Droogh, student Informatica aan de Hogeschool Rotterdam, werkt binnen het Digital Lab van Siemens Mobility aan een project voor Talking Traffic en schrijft er zijn thesis over. “Ik heb gewerkt aan een vernieuwende en waardevolle toevoeging om verkeerdeelnemers en verkeerslichten te koppelen door informatie te verschaffen over de specifieke verkeerssituatie. Vanuit mijn opleiding heb ik veel kunnen inbrengen, studenten worden namelijk gestimuleerd om snel inzicht te krijgen in nieuwe en bestaande systemen. De daarvoor benodigde vaardigheden zijn bij dit project zeer waardevol gebleken! De senior engineers die me begeleiden, tonen veel belangstelling voor mijn ideeën. We zoeken samen naar oplossingen. Na mijn huidige opleiding ga ik Artificial Intelligence aan de Universiteit Utrecht studeren. Later wil ik graag aan de slag binnen een Digital Lab-omgeving.”

Automatische incidenten detectie

Dirk Boer begint in september aan zijn master Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Omdat hij tijd overhield zocht hij een stageplek. “Ik wilde praktijkervaring opdoen met programmeren en coderen. Ik heb een overkoepelend systeem ontwikkeld om automatische detectie van incidenten in tunnels te verbeteren door informatie uit verschillende detectiesystemen, waaronder camera’s en radars, te bundelen. Siemens ziet er toekomst in: na mij gaat een andere stagiair dit verder uitwerken. Mijn stagetijd was erg leerzaam. Naast mijn vaste begeleider begonnen gaandeweg steeds meer collega’s zich te interesseren voor mijn project. De laatste tijd kwamen we met een groepje regelmatig bijeen om samen de richting te bepalen. Ik ga een master Systems en Control doen en zou graag mijn afstudeerwerk bij Siemens schrijven. Een stage bij dit bedrijf kan ik iedereen aanbevelen. Je verzamelt projectervaring op hoog niveau en wordt als student behandeld als een volwaardig medewerker.”

Data uit sensoren

Tom Landzaat, afstudeerder Elektrotechniek aan de Haagse Hogeschool, ontwikkelde een systeem voor het ontsluiten van data uit sensoren. Het project was gericht op de Koningstunnel. Het systeem is onder meer inzetbaar voor onderhoud aan de verlichting. Het kan echter breder worden ingezet dan alleen voor tunnelinstallaties. “Wat een uitdaging! Ik mocht zelf uitzoeken hoe ik deze brede opdracht het beste kon aanvliegen. Met vragen kon ik steeds terecht bij collega’s. Mijn master Signals and Systems aan de TU Delft ga ik combineren met werken bij Siemens Mobility.”

Winst voor allebei

Engineer en stagecoördinator Linda Lanphen noemt het heel gezond dat Siemens Mobility continu afstudeerders en stagiairs heeft: “Vanuit projecten, individuele collega’s of het Digital Lab komen voortdurend vraagstukken en/of goede innovatieve ideeën. We willen studenten de kans geven om dit op te pakken. Dit met het idee om in contact te blijven met hogescholen en universiteiten en omdat het voor studenten uitdagend is om hier aan te kunnen werken. Ze zijn flexibel, brengen de nieuwste kennis en een frisse blik mee en pakken dergelijke uitdagingen enthousiast op. De wisselwerking is boeiend, uitdagend en naar de toekomst toe nodig: we leren van elkaar. Studenten krijgen bij ons een vaste begeleider, de nodige trainingen en bouwen aan een netwerk. Het is vaak verrassend om aan het einde van de stage het resultaat te zien!”