Onder het motto “Shaping connected mobility” presenteert Siemens op de InnoTrans digitale innovaties in een steeds meer tot een netwerk verbonden “totaal mobiliteitssysteem”. De oplossingen maken het vervoer per spoor nog efficiënter, veiliger en betrouwbaarder.

Digitalisering verandert de mobiliteitssector fundamenteel: het verhoogt de beschikbaarheid van voertuigen en infrastructuur, optimaliseert de bedrijfprocessen en vermindert de complexiteit, arbeidsintensiviteit en kosten. Het biedt reizigers aantrekkelijk en naadloos vervoer van A naar B, helpt vervoerbedrijven bij het intelligent maken van hun infrastructuur, verbetert de reizigerservaring, garandeert beschikbaarheid en verhoogt de duurzaamheid gedurende de totale levenscyclus.

MindConnect Rail – veilige datatransmissie vanuit kritieke infrastructuur

MindConnect Rail is een modulaire en flexibele software- en hardwareoplossing voor de beveiliging van datatransmissies vanuit kritieke infrastructuur. MindConnect Rail gebruikt alle functies van de nieuwe Data Capture Unit (DCU), enerzijds om volledige en veilige toegang tot data mogelijk te maken en anderzijds om cyber security te garanderen. De MindConnect Rail-oplossing van Siemens is een centrale component van de intelligente vervoerinfrastructuur die nodig is voor de digitale integratie van spoor- en wegvervoer en voor het tot een netwerk verbonden “totale mobiliteitssysteem” van morgen.

MindSphere, het IoT-besturingsysteem van Siemens, maakt nieuwe digitale oplossingen voor spoorwegen mogelijk door middel van integraal databeheer

Elke trein genereert grote hoeveelheden data, die informatie geven over de toestand van de trein en de functionaliteit van onderdelen en systemen. Hetzelfde geldt voor spoorinfrastructuur. MindSphere, het open IoT-besturingsysteem van Siemens, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie voor het beheer van alle data, waardoor compleet nieuwe oplossingen voor de spoorwegsector mogelijk worden.

Het open digitale ecosysteem Railigent biedt nu ook applicaties van derden

Met de door Siemens aangeboden Railigent-applicatiesuite kunnen vervoersbedrijven spoordata intelligent benutten, hun onderhoud en bedrijfsvoering optimaliseren en 100 procent beschikbaarheid garanderen. Railigent is gebaseerd op MindSphere, het IoT-besturingssysteem van Siemens. In het verleden werd Railingent voornamelijk gebruikt om Siemens-systemen te analyseren, maar dankzij de samenwerking met partnerbedrijven en de integratie van applicaties van partners kan Siemens haar klanten nu compleet assetmanagement van hun voertuigen en infrastructuur bieden. Siemens heeft al toepassingen van drie partnerbedrijven geïntegreerd: SKF GmbH, Strukton Rail b.v. en Voith GmbH & Co. KGaA. Al deze bedrijven beschikken over specialistische competenties voor het gedigitaliseerd toezicht houden op voertuigonderdelen en spoorinfrastructuur. Op basis van de door deze applicaties geleverde meetgegevens kan het onderhoud van spoorwegsystemen worden geoptimaliseerd en kostenefficiënter worden gemaakt. Voordelen zijn o.a. lagere levenscycluskosten, meer tijd tussen onderhoudsbeurten, en betere preventie van ongevallen of ongeplande uitval wegens onderhoud.

Minder geïnstalleerde hardware nodig dankzij nieuwe cloud-gebaseerde oplossingen

“Interlocking in de cloud” gaat voor een revolutie in treinvervoer over lange afstand zorgen. Met dit systeem kunnen zowel de interlockings als de bedieningslogica voortaan gecentraliseerd worden, zonder belemmeringen door ruimtegebrek. Dit geeft vervoerbedrijven een ongekende flexibiliteit en levert besparingen op hun infrastructuur en bedrijfsvoering op – uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Siemens werkt met partners samen aan de implementatie van deze geavanceerde technologie.

Digital Station – het samenspel van geïntegreerde transportmodi

Treinstations zijn essentiële knooppunten voor intermodaal stedelijk vervoer. Alleen als de aansluiting tussen de verschillende vervoermiddelen betrouwbaar, naadloos, comfortabel en tijdbesparend is, zullen steeds meer mensen gebruik gaan maken van het meest efficiënte en milieuvriendelijke transportmiddel – het openbaar vervoer. De Digital Station-oplossingen van Siemens omvatten een breed scala aan functies, van infrastructuurbeheer en universele intermodale reisinformatie tot data-analyses die nodig zijn om de bedrijfsprocessen continu te optimaliseren. Hierdoor kunnen vervoerbedrijven 100 procent beschikbaarheid behalen en de reizigersdoorvoer en het reiscomfort verhogen – belangrijke randvoorwaarden voor aantrekkelijk openbaar vervoer.

Digital twin voor volledige transparantie in railinfrastructuurprojecten

In samenwerking met softwarepartners als Bentley Systems maakt Siemens gebruik van “Building Information Modeling” – een digitale kopie voor planning, ontwerp en bouw van complexe railinfrastructuurprojecten. Dit computer-gegenereerde model is een object-georiënteerde, parametrische en digitale 3D-weergave van het geplande systeem. De database levert de gegevens voor uitgebreide simulaties, teneinde systeemconflicten te voorkomen, de kans op vertraging te verkleinen en de projectuitvoering te versnellen.

Siemens presenteert op de InnoTrans nog een innovatie op het gebied van spoorwegelektrificatie: Voor het eerst kan een vervoerbedrijf het elektrische net en de energiestromen van een spoorwegsysteem in een real-time simulatie weergeven. Dit werkt door de combinatie van het SCADA-netwerkcontrolesysteem (Sitras RSC) met het intelligente energiemanagementsysteem Sitras iEMS en Sitras Sidytrac Real Time. Hierdoor kunnen piekbelastingen worden voorspeld en vermeden, worden kritieke netwerkcondities transparant, en kan de dienstregeling worden geoptimaliseerd op basis van energievraag en -verbruik, wat uiteindelijk het energieverbruik met wel 15 procent kan verlagen.

 Modulair voertuigplatform voldoet aan steeds hogere eisen op gebied van flexibiliteit, lagere levenscycluskosten en verhoogd comfort

De nieuwe Velaro Novo van Siemens is een doorontwikkeling van de drie voorgaande generaties Velaro’s. Tal van innovaties op detailniveau maken de nieuwe hogesnelheidstrein tot een uniek, uiterst efficiënt voertuig, dat 30 procent minder energie verbruikt en de investerings- en onderhoudskosten aanzienlijk verlaagt. Tegelijkertijd is de capaciteit met 10 procent vergroot. Dankzij het “ empty tube” principe en de talrijke configuratiemogelijkheden is de Velaro toekomstbestendig en kan de trein ook jaren na inbedrijfstelling flexibel worden aangepast aan nieuwe ontwerpconcepten en eisen.