Op 1 maart 2019 gaat de Koningstunnel in Den Haag zeven maanden dicht voor een grondige opknapbeurt, waardoor hij weer voldoet aan de geldende veiligheidseisen. Maar voordat gestart wordt met de werkzaamheden in de tunnel wordt eerst het dienstgebouw onder handen genomen.

Sinds november 2017 wordt er bij Siemens Mobility in Zoetermeer al hard gewerkt aan de renovatie van de Koningstunnel, dat was echter niet zichtbaar voor het grote publiek. Op 15 oktober kwam daar verandering in toen werd gestart met de vergroting van het dienstgebouw dat bij de Koningstunnel hoort. Deze vergroting is nodig omdat er meer installaties nodig zijn dan nu en omdat de installaties lokaal bediend moeten worden. Het werk aan het dienstgebouw, dat onder het Prins Bernhardviaduct staat, heeft geen invloed op de bereikbaarheid in de omgeving.

Lees meer via deze link: www.denhaag.nl/koningstunnel.