Als kwaliteitsmanager bij Siemens Mobility ziet Sven Eriks erop toe dat alle werkzaamheden aan projecten en installaties aan de geldende normen en eisen voldoen. Met de aanpassing van het kwaliteitssysteem is het afgelopen jaar een grote verbeterslag gemaakt.

“Door continu te streven naar kwaliteit in alle werkzaamheden werk je efficiënt en effectief”, zegt Sven, die zich dagelijks bezighoudt met procedures en regelgeving. Siemens is onlangs gehercertificeerd voor de ISO 9001-2015 norm (kwaliteitsmanagement), en VCA** (veiligheid). Verder behaalde de organisatie ISO 14001-2015 Norm (milieumanagement). De certificaten zijn drie jaar geldig, waarbij 1 keer per jaar een tussentijdse toetsing plaatsvindt.

Klantgericht

In de ISO 9001 staat precies beschreven waaraan het kwaliteitsmanagement van organisaties moet voldoen. Ten opzichte van de oude ISO 9001-2008 biedt de nieuwe versie uit 2015 meer vrijheid. “De vorige versie leidde ertoe dat we ontzettend veel procedures moesten opstellen. Met de nieuwe versie kunnen we meer op competenties leunen en ons focussen op de zaken die voor onze organisatie echt belangrijk zijn. Dat brengt minder administratieve rompslomp met zich mee. We werken nu risico-gestuurd en nóg meer klantgericht. Ook hebben we in de nieuwe norm onze stakeholders benoemd. Onze klanten hebben er baat bij dat wij op tijd en volgens de afgesproken voorwaarden projecten opleveren. Klantbeleving en – tevredenheid zijn in de nieuwe norm zeer belangrijk.”

Verbeterslag

“Onze projecten moeten voldoen aan klanteisen, wettelijke eisen en aan onze eigen richtlijnen voor onder andere projectmanagement en cyber security. We hebben het afgelopen jaar ons kwaliteitssysteem naar een hoger niveau getild. Dit werd mede mogelijk doordat de nieuwe ISO-normen volgens een High Level Structuur zijn opgezet, waarbij er overkoepelende hoofdstukken in de verschillende normen zijn. Hierdoor kunnen we onze processen beter stroomlijnen en vereenvoudigen. Met de toenemende digitalisering en groei aan informatie is het voor onze medewerkers belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Ons kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt hierin. We streven continu naar optimalisatie zodat we de juiste dingen in één keer goed doen.”

Complex

Kwaliteitsmanagement is omvangrijk en complex. De afgelopen periode heeft Sven er onder meer voor gezorgd dat Siemens Mobility voldoet aan de nieuwe Europese privacyregeling (AVG). “Door het opzetten van de High Level-structuur kunnen we in de toekomst nieuwe normen eenvoudig integreren in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast krijgen we ook steeds meer te maken met cyber security. We hebben dit geïntegreerd in al onze procedures. Regelgeving is voortdurend in ontwikkeling. Kwaliteitsmanagement en met name het continu streven naar optimalisatie  gaat dan ook nooit vervelen!”