De afdeling Customer Services van Siemens Mobility voerde de laatste jaren succesvolle veranderingen door op het gebied van standaardisatie en de optimalisatie van onderhoud- en beheerprocessen. Het onlangs behaalde ISO 55001-certificaat voor asset management is de kers op de taart en sluit aan bij de ambitie om de nummer 1 servicepartner te zijn voor mobiliteitsinfrastructuur.

“Asset management gaat over het afstemmen van de manier waarop wij onze assets managen in lijn met onze ambities en bedrijfsdoelstellingen”, aldus asset manager Chek Lee. “De ISO 55001:2014 specificeert de eisen voor het inrichten, onderhouden, beheren en verbeteren van een asset managementsysteem. Dit helpt ons de optimale balans te bereiken tussen prestaties, risico’s, kosten en tijd. Het is in lijn met onze ambitie om waarde te creëren voor onszelf en onze klanten. Wij streven ernaar om onze prestaties continu te verbeteren en op een goed georganiseerde wijze risico’s te beheersen en te borgen in systemen.”

Ambitieus

De ambitie van de afdeling Customer Services is helder: “We willen de nummer 1 servicepartner in mobiliteitsinfrastructuur zijn. Dé expert voor alle geïnstalleerde (Siemens) producten, systemen en oplossingen. Onze primaire focus is het bieden van een proactieve, hoogwaardige service met de best in class servicespecialisten.”

Verbetertraject

De weg daarheen is enkele jaren geleden ingeslagen. In 2016 maakte Customer Services een volwassenheidsanalyse. Deze mondde uit in een road map om processen te verbeteren en een asset managementsysteem op te zetten. De laatste jaren zijn met succes veranderingen doorgevoerd op het gebied van standaardisatie en het verbeteren van de beheer- en onderhoudsprocessen. “Hiermee borgen we onze concurrentiepositie en spelen we in op de steeds hogere eisen in beheer- en onderhoudscontracten. De certificering biedt onder meer kansen voor toekomstige aanbestedingen waarin de ISO 55001-norm wordt geëist. Ze biedt ook een kader voor onze toekomstige service aan klanten. Denk aan remote services, data-analyse en andere mogelijkheden van de digitalisering.”

Kers op de taart

“De ISO 55001-certificering is de kers op de taart voor al het werk dat we de laatste jaar hebben verzet. We zijn er enorm trots op. We kunnen onze klanten nu nóg beter bedienen, als een goed georganiseerd en professioneel opdrachtnemer. Een bedrijf dat zijn processen aantoonbaar op orde heeft en hiermee voor zichzelf én de klant het beste uit de assets haalt. Een win-win situatie!”