Piet van der Sluis werkte bijna 40 jaar bij Siemens Mobility en maakte de overgang mee van oude relaistechniek naar automatiseringstechnologie.

Van der Sluis was begin jaren tachtig betrokken bij de renovatie van het sluizencomplex in IJmuiden, dat dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. De sluizen zaten vol oude relaisschakelaars die het niet meer goed deden. Rijkswaterstaat wees Siemens aan als leverancier van de automatiseringssoftware. “Wij hebben daar onder andere beeldschermtechnologie neergezet op basis van X-Terminals”, vertelt Van der Sluis. “Dat was in die tijd the top of the bill en heel wat anders dan de knoppen en schakelaars waar men voorheen mee moest  werken.”

Steeds groter

Aanvankelijk zou de automatisering van het sluizencomplex tien jaar duren. Dat werd van lieverlee steeds meer. “Toen we er eenmaal rondliepen, zagen we behalve de sluizen nog veel meer zaken die we konden automatiseren. Van het één kwam het ander: de overstap van decentrale naar centrale bediening, maar bijvoorbeeld ook de koppeling met de systemen voor waterbeheer. Later kwamen er brandmeldinstallaties, verkeersregelinstallaties en tal van andere systemen bij.”

Basis gelegd

Voor de het sluizencomplex IJmuiden bouwde Siemens destijds het automatiseringssysteem ASX, dat nog jaren zou worden toegepast. De software werd geïmplementeerd met de toen nieuwe Yourdon-methodiek. Hierdoor kon Siemens meerdere complexe systemen aan elkaar koppelen. En werd de basis gelegd voor de talrijke andere waterbouwkundige automatiseringen die zouden volgen, waaronder de Maeslantkering, de Hartelkering, de Haringvlietsluizen en de Volkeraksluizen. “Wij waren als marktleider in de automatisering de concurrentie ver vooruit. Met de komst van de Siemens S5-PLC is de automatisering op zeer grote schaal doorgebroken. De voordelen zijn legio. Zo is er bij de renovatie van de Haringvlietsluizen maar liefst 360 km kabel uitgegaan. Daar is één stuk glasvezelkabel van 1,5 km voor in de plaats gekomen. Glasvezel is goedkoper, je hebt minder nodig en je kan redundant werken. Daarmee zet je enorme stappen.”

Vooruit denken

Van der Sluis verwacht dat de automatiseringstechnologie de komende jaren nog een grote slag gaat maken. Aan Siemens de uitdaging om marktleider te blijven op dit gebied. “Je moet het zoeken in een richting die anderen niet aankunnen. Siemens heeft veel technieken in huis, en het samenvoegen hiervan is de highway to the future. Daarvoor heb je technische oplossers nodig. Willy Wortel-figuren, maar ook pioniers die vooruit kunnen denken. Belangrijk is om bij klanten behoefte te creëren voor nieuwe technologie door te laten zien dat deze hun probleem echt kan oplossen.”