De energietransitie is geen last, maar een inspirerend megaproject dat ons heel veel werk oplevert, onze levenstandaard zal verhogen en een nieuwe collectieve focus biedt. “De wederopbouw van Europa is meer dan geslaagd. Onze samenleving gaat een nieuwe fase in.” In gesprek met Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland.

“Het is toch geweldig als je in een huis woont dat energieneutraal en -onafhankelijk is, als je kan reizen zonder carbon footprint, als we van ons wagenpark nog maar vijf procent nodig hebben?” Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, toont zich zeer bewogen wanneer hij spreekt over de energietransitie. “In de energiewereld voltrekt zich de grootste omwenteling sinds de toepassing van de verbrandingsmotor.”

Van der Touw, destijds afgestudeerd als historicus, beschouwt de energietransitie als veel meer dan een louter technologische operatie. “Na de oorlog lag de prioriteit bij wederopbouw. Die heeft ons ongekende economische voorspoed gebracht. We zijn drie maal zo hoog opgeleid en stinkend rijk geworden. Je zou kunnen zeggen: de wederopbouw is volbracht en meer geslaagd dan dat we ooit hadden kunnen voorzien.”

“We willen een strenge klimaatwet”

“Tegelijkertijd valt het stijgende inkomen al jaren weg tegen de oplopende prijzen van wonen en vervoer, een gevolg van de toenemende energiekosten. Bovendien neemt de tweedeling toe tussen enerzijds hoogopgeleide, reizende kosmopolieten en anderzijds diegenen die ondervinden: this is not for me. Er zijn steeds meer mensen die de accelererende veranderingen niet bijhouden, die hun baan verliezen als gevolg van automatisering en die de gevolgen van globalisering met wantrouwen bezien.” De energietransitie kan volgens Van der Touw een antwoord bieden op deze problematiek. “Het is een nieuw deltaplan waar we samen de schouders onder kunnen zetten, een project dat heel veel werk meebrengt en collectieve inspiratie biedt – met andere woorden, een nieuw wenkend perspectief.”

De CEO is een van de voortrekkers van de TransitieCoalitie – een coalitie van meer dan 55 organisaties die oproept tot een versnelling van de energietransitie, waarbij Nederland voorop gaat op de weg naar groene welvaart en het behalen van de doelen van Parijs. “We willen een strenge klimaatwet met bindende tussendoelen, een minister van economie, klimaat en energie, een onafhankelijk borgingsmechanisme en een nationale investeringsbank.”

“Digitalisering speelt cruciale rol”

Ondertussen zit Siemens zelf niet stil: “Wereldwijd hebben we ons ten doel gesteld om al in 2030 onze eigen CO2-voetafdruk tot nul te hebben gereduceerd. Zo ontvingen we vorig jaar voor ons pand in Den Haag Platinum LEED, het hoogst haalbare certificaat op het gebied van energie efficiency en het eerste in de wereld voor een gerenoveerd gebouw. Daarnaast brengen we wereldwijd en ook in Nederland veel oplossingen in de markt die bijdragen aan CO2-reductie, zoals het Rotterdamse smart grid, technologie voor laadpalen en walstroom voor zeeschepen, to name but a few.”

Van de redenatie dat de transitie ons vooral gaat kosten, wil Van der Touw niets weten. “Ja, kosten gaan wél voor de baten uit, maar naast het afwenden van een klimaatramp gaat de transitie ons veel comfort opleveren. Wat denk je van een slimme app die op basis van onze agenda, beschikbaarheid van vervoermiddelen en het weerbericht ons de handigste vervoersoptie voorschotelt? Digitalisering, of, specifieker, the internet of things, zal een cruciale rol gaan spelen in het beter benutten van capaciteit en dus in energiebesparing. De huidige verspilling is kolossaal. Denk aan al die auto’s die met één persoon naar dezelfde bestemming rijden.”

“Nooit eerder had technologie zo veel impact, terwijl zo weinigen begrijpen wat dat betekent”

Met de recente terugtrekking van de V.S. uit ‘Parijs’ is gebleken dat niet elke regering daar zo over denkt. Van der Touw ligt daar niet wakker van. “Trump is slecht geïnformeerd. Hij denkt bijvoorbeeld dat hij Texas een groot plezier heeft gedaan omwille van de inkomsten uit olie. Hij realiseert zich niet dat Texas de vierde staat ter wereld is als het gaat om inzet van duurzame energiebronnen. Ik denk ook dat Trump de rest van de wereld met zijn actie onbedoeld vastberadener maakt. Voor de energietransitie zou hij wel eens een blessing in disguise kunnen betekenen.”

Voor het welslagen van het nieuwe ‘deltaplan’ en om de maatschappelijk kloof te slechten is verbetering nodig van het gemiddelde opleidingsniveau en bewustwording op het gebied van nieuwe technologie. Van der Touw: “Eén van de paradoxen van onze tijd is dat technologie nooit eerder zo veel impact had als nu en dat zo weinigen begrijpen wat die impact betekent. Dit is niet alleen nodig om het oplopende tekort aan technici om te keren, maar ook om draagvlak te creëren. De huidige onwetendheid leidt vaak tot overemotionele debatten. Ook zal scholing voor ieder individu een continu proces moeten worden om de veranderingen bij te benen.”

“Het is een must voor Siemens om hierin voorop te lopen”

Op de vraag wat Siemens medewerkers zelf kunnen doen, antwoordt Van der Touw stellig: “De leiding zal moeten inspireren om blijvend kennis te vergaren over oplossingen die de uitstoot van CO2 reduceren. Van onze mensen verwacht ik dat ze binnen hun vakgebied zelf initiatief nemen op dit thema. Als het clubhuis van je voetbalvereniging instort, zeg je dan: ‘Ik hoor wel van mijn chef’? Nee, dan stappen de leden met bouwkundige expertise zelf naar voren. Zo is het ook met de energietransitie. Het is noodzakelijk voor onze wereld en onze economie om aan de slag te gaan, en het is een must voor Siemens om daarin voorop te lopen.”

Wat als het allemaal voor niets is? De gevolgen van de klimaatverandering voltrekken zich sneller dan dat we dachten, de nieuwste rapporten vertellen ons dat we veel sneller en rigoureuzer moeten handelen om onder de twee graden te blijven. Wat als we te laat zijn om de klimaatverandering binnen de perken te houden?

Van der Touw: “Het antwoord is: time will tell, we weten het niet. Als je dertig bent, weet je ook niet of je tachtig zal worden. En toch streef je ernaar. Daarnaast gaat het ook om de levenskwaliteit van nu. Ook nú willen mensen niet in de smog wonen. En ik ben nu eenmaal een aartsoptimist,” besluit hij, “want één ding staat vast: de technologische ontwikkelingen en de dynamiek in de energiemarkt voltrekken zich in een veel hoger tempo dan dat we nog maar een paar jaar geleden konden voorspellen.”