Siemens was op 14 september jongstleden gastheer van het seminar ‘De bedrijfsjurist in de transitie naar duurzaam’ dat door het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen was georganiseerd.

Invloedrijke spelers als Medy van der Laan (voorzitter Energie-Nederland), Ed Nijpels (Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord) en Roger Cox (advocaat in de klimaatzaak tegen de Staat) gaven hun visie op de transitie naar een duurzame economie en de rol die de bedrijfsjurist hierin zou moeten spelen. Vervolgens gingen juristen van diverse bedrijven hierover verder in discussie.

Duurzaamheidseisen

“Het creëren van awareness voor het onderwerp duurzaamheid stond bij de organisatie voorop”, aldus Jasper Langezaal, initiator van het seminar en werkzaam bij Siemens Legal. Niet alleen vanwege mogelijke risico’s op aansprakelijkheid, maar zeker ook vanwege de impact op inkoop, aanbesteding en verslaglegging en de toename van duurzaamheidseisen die investeerders aan bedrijven stellen.

TransitieCoalitie

Duurzaamheid staat steeds nadrukkelijker op de agenda van de raad van bestuur van bedrijven. Dat zou voor een bedrijfsjurist een belangrijke reden moeten zijn om hier actief mee aan de slag te gaan. Dat Nederlandse CEO’s zich ook steeds meer in het publieke debat over duurzaamheid roeren, blijkt onder meer uit de oproep van de TransitieCoalitie aan de regering om de energietransitie in Nederland te versnellen. Niet alleen uit ideëel oogpunt, maar ook omdat met duurzame oplossingen geld valt te verdienen en het banen in Nederland oplevert.