Ze hebben nooit iets anders gekend dan de digitale wereld: Generatie Y, jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Hoe beïnvloedt dit hun kijk op mobiliteit en de mobiliteitskeuzes die ze maken? Lees hier een interview met trendonderzoeker Sven Gábor Jánszky, hoofd van de gerenommeerde denktank 2b AHEAD in Leipzig.

Hij vertelt over het wereldbeeld van de “digital natives”, die doordrongen zijn van de vrijwel onbeperkte mogelijkheden en individuele vrijheid die de digitale wereld biedt. Het zo zinvol mogelijk besteden van hun tijd is erg belangrijk voor deze generatie jongeren. Verplaatsingen van a naar b – fysieke mobiliteit – dienen tot een minimum te worden beperkt. Als men dan toch al moet reizen, wil men de reistijd optimaal benutten. De zelfrijdende auto, waarin men geen bestuurder meer is maar kan werken, slapen, eten of lezen, sluit hierbij aan. Sven Gábor Jánszky schetst hoe dit zal leiden tot nieuwe producten en business modellen. Hij verwacht dat autoproducenten in de toekomst niet meer verdienen aan de verkoop van auto’s. Zelfrijdende auto’s worden op afroep beschikbaar voor iedereen die een smartphone heeft. Met name in steden lijkt de auto als statussymbool zijn beste tijd te hebben gehad. Jonge stedelingen kijken niet emotioneel maar rationeel naar een auto: het bezitten ervan is meer een belemmering dan een verrijking van de individuele vrijheid.