Veiligheid. Efficiëntie. Kosten. Comfort. Bereikbaarheid. Duurzaamheid. Het zijn de bekende prestatie-indicatoren op het gebied van mobiliteit, die de afgelopen honderd jaar hebben geleid tot innovaties in voertuigen en infrastructuur. De urbanisatie van de laatste decennia zet echter steeds meer druk op die prestatie-indicatoren. Dit vraagt om wijzigingen in de infrastructuur en voertuigen zoals we die nu kennen. Hoe zorgen we ervoor dat we drukbevolkte gebieden bereikbaar en leefbaar houden, waarbij iedereen in onze samenleving gebruik kan blijven maken van (betaalbare) mobiliteit?

Hoe ziet vervoer er over twintig jaar uit?
Mobiliteitsvraagstukken zijn van alle tijden. Maar nu staan we meer dan ooit voor de grote uitdaging om samen vorm te geven aan de toekomst van mobiliteit. De komst van het autonome voertuig, dat gebruik maakt van groene energie, wordt als een potentiële game changer gezien. Maar is het bezit van een auto (al dan niet zelfrijdend) in de toekomst nog steeds een belangrijk onderdeel van onze cultuur? Of is gebruikmaken van meerdere vervoersmodaliteiten straks de normaalste zaak van de wereld? Zijn lightrail verbindingen, zoals de succesvolle RandstadRail, in de toekomst in heel Nederland uitgerold? Weten wij over twintig jaar nog wat een wisselstoring is?

Een andere kijk op mobiliteit
De toekomst van mobiliteit wordt vaak geschetst op basis van technologische ontwikkelingen. Maar voorziet alleen technologie in de behoefte van de gebruiker? Stel je voor dat comfort niet alleen wordt gemeten vanuit het perspectief van de passagiers van het voertuig, maar ook vanuit het perspectief van andere reizigers. Stel je eens voor dat het succes van autonome voertuigen wordt beoordeeld aan de hand van de toegankelijkheid voor mensen met een laag inkomen en beperkte mobiliteit. Stel je voor dat voertuigen aangenaam zijn en uitnodigen om aan te raken, te zitten, te luisteren, te ruiken. Stel je voor dat veiligheid en efficiëntie randvoorwaarden zijn, en niet de primaire ambitie. Stel je voor dat overstappen tussen verschillende vervoersmodaliteiten zo comfortabel wordt dat dit voor iedereen de normaalste zaak van de wereld wordt.

Meer inzicht in reizigersstromen
Naast ontwikkelingen in de behoefte van de reiziger zijn er ook ontwikkelingen in het mobiliteitsaanbod. In Nederland zijn infrastructuur en voertuigen steeds meer “connected” waardoor verkeersstromen voor automatische voertuigen verder kunnen worden geoptimaliseerd. Grote hoeveelheden data maken het daarnaast mogelijk om de vraag naar mobiliteit te voorspellen. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden. Verschillende vormen van mobiliteit kunnen vraaggestuurd worden aangeboden. Of gebruikers kunnen verleid worden om op een ander moment gebruik te maken van mobiliteitsoplossingen, bijvoorbeeld door te differentiëren in prijs, zodat de vervoerscapaciteit efficiënter gebruikt kan worden. En slimme Mobility-as-a-Service apps ondersteunen reizigers bij het optimaal gebruiken van verschillende vervoersmodaliteiten.

Voorspellend onderhoud
Met het efficiënter gebruikmaken van de capaciteit wordt de beschikbaarheid van de infrastructuur nog belangrijker. Veiligheidssystemen in tunnels, wegkantsystemen, wissels en seinen in de railinfrastructuur en -voertuigen; het wordt nog belangrijker dat deze 100% beschikbaar zijn. Het inzetten op voorspellend onderhoud is hierbij cruciaal.

Digital Lab
Connected infrastructuren, voorspellend onderhoud, Mobility-as-a-Service; slechts een paar uitdagingen waar Siemens Mobility dagelijks aan werkt. Deze onderwerpen vragen om een andere manier van denken en werken. Siemens Mobility heeft daarom het Digital Lab gelanceerd: een innovatieve hub die binnen het domein Smart Mobility oplossingen ontwikkelt in co-creatie met klanten en partners.

Interesse om mee te praten of samen een project te starten? Neem dan contact op met Emilio Tuinenburg.