Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de cloud-VRI van Siemens Mobility en ingenieursadviesbureau Sweco gecertificeerd. In Helmond start binnenkort een pilot waarin de complete functionaliteit van deze vooruitstrevende technologie wordt aangetoond.

Verkeersregelinstallaties (VRI’s) regelen verkeersstromen op – kruispunten. Tot nu toe stond de regelcomputer altijd langs de kant van de weg. Met de cloud-VRI hebben Siemens Mobility en Sweco de intelligentie uit deze besturingskast overgeheveld naar een centrale computer in de cloud. Siemens leverde de besturingstechnologie en Sweco de ITS Applicatie. De cloud-VRI is ontwikkeld in het kader van Talking Traffic, een initiatief van overheid en bedrijfsleven om samen te komen tot slimme verkeerstoepassingen.

Mijlpaal
“Nooit eerder is de ontwikkeling van intelligente VRI’s zo ver gegaan”, vertelt Eddy Verhoeven, Product Owner bij Siemens Mobility. “Bij soortgelijke projecten in het buitenland was de functionaliteit van de VRI nog steeds verdeeld over de besturingskast en het Internet. Met onze 100% cloud-oplossing kunnen we het verkeer eenvoudiger, goedkoper en real time regelen. De regelprogramma’s in de huidige automaten zijn vaak 15 tot 20 jaar oud, waardoor men eigenlijk een verkeersbeeld van 15 jaar geleden aan het regelen is. Met de cloud-VRI wordt het eenvoudiger dan ooit om het verkeersbeeld te regelen op basis van de actuele stromen verkeer.”

Proactieve regeling
Cloud-VRI’s kunnen weggebruikers die een kruispunt naderen informeren over de verwachte tijd tot het verkeerslicht op groen, rood of geel springt en op basis daarvan snelheidsadviezen te geven. Deze ‘proactieve’ verkeersregeling wordt met het oog op toekomstige zelfrijdende auto’s steeds belangrijker. “We kunnen hierdoor ook de verkeersveiligheid en -doorstroming verbeteren en het brandstofverbruik reduceren”, aldus Jeroen Brouwer, project manager SmartTraffic bij Sweco.

Bedrijfszeker
Een vooruitstrevend concept, dat bij wegbeheerders wel om gewenning zal vragen. Wat ook logisch is: zij zijn per slot van rekening juridisch aansprakelijk voor wat er op hun kruispunten gebeurt. Volgens Verhoeven is de functionaliteit ondanks de afhankelijkheid van mobiele of vaste netwerkinfrastructuur goed geborgd. “Cloud-VRI’s gebruiken een zeer kleine bandbreedte. In de automaat zitten meerdere ‘parachutes’. Een procesbesturing kijkt continu mee wat het regelprogramma in de cloud aan het doen is. Als dit niet in orde is, maar ook bij een netwerkstoring,  wordt de verbinding met internet onmiddellijk verbroken en vallen we automatisch terug op het aloude regelprogramma in de automaat. Daarnaast ziet een procesbewaking erop toe dat er geen conflicten ontstaan.”

Proof of concept
Nu de certificering rond is, kan Siemens de cloud-VRI in productie brengen. De eerste exemplaren worden in het eerste kwartaal van 2018 geplaatst op kruispunten in Helmond. Tijdens deze proof of concept gaat Siemens de volledige functionaliteit van de cloud-VRI’s onder bewijs stellen. Naast wachttijdvoorspelling wordt prioriteit verleend aan bepaalde verkeersdeelnemers. Bij succes gaat de gemeente Helmond het concept in het verkeer inzetten. Andere wegbeheerders zijn uitgenodigd om de technologie te komen bekijken. Deze cloud-VRI gaat een stap verder dan de traditionele iVRI benadering die op dit moment grootschalig wordt uitgerold.