Siemens Mobility en Siemens Energy gaan samen totaaloplossingen ontwikkelen voor spoorvervoer op waterstof. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de mobiliteitssector.

Beide organisaties hebben dit vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Sinds 28 september 2020 is Siemens Energy als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf geen onderdeel meer van het Siemens-concern. Siemens AG is de hoofdaandeelhouder van Siemens Energy AG.

Sectorale koppeling

“Het verduurzamen van energiesystemen is een centrale doelstelling van Siemens Energy”, aldus Armin Schnettler, Executive Vice President (EVP) New Energy Business bij Siemens Energy. “Sectorkoppeling speelt hierin een sleutelrol. Hierbij integreren we de energiestromen van voorheen gescheiden sectoren zoals stroom- en warmteopwekking of mobiliteit. Door de elektrolyse van water met stroom uit hernieuwbare bronnen wordt het mogelijk om de CO2-uitstoot van de vervoerssector fors te reduceren. Samen met Siemens Mobility gaan we dit een boost geven door het ontwikkelen van oplossingen voor de productie van waterstof en snelle tanksystemen voor waterstoftreinen.”

Hydrogen as a Service

Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bij Siemens Mobility: “Onze samenwerking effent de weg naar een duurzame en klimaatvriendelijke mobiliteitssector. We kunnen klanten helpen de dieseltreinen op spoorwegtracés zonder bovenleiding te vervangen door emissieloze waterstoftreinen. Samen met Siemens Energy kunnen we deze oplossing aanbieden als een ‘hydrogen as a service’-model gedurende de exploitatiefase van een trein.”

Totaaloplossingen

In Duitsland is zo’n 50% van het spoorwegennet nog niet geëlektrificeerd. Op tracés zonder bovenleiding worden diesellocomotieven ingezet. De komende twintig jaar zullen in heel Europa stapsgewijs duizenden dieselelektrische locomotieven worden vervangen door duurzame alternatieven met accu’s of een waterstofaandrijving.

Siemens Energy ontwikkelt de systemen en oplossingen voor de productie van groene waterstof. Siemens Mobility gaat zich specifiek richten op de toepassing hiervan in het spoorvervoer, inclusief het onderhoud van waterstoftreinen en de inrichting van depots. Door samen te werken, kunnen Siemens Energy en Siemens Mobility spoorwegklanten een complete oplossing bieden.