Op basis van datagedreven besluitvorming kunnen we de beschikbaarheid, veiligheid en flexibiliteit op onze wegen, spoor- en vaarwegen verhogen en kansen creëren om snel te reageren op crisissituaties. Het open ecosysteem SiConnect van Siemens Mobility biedt organisaties de connectiviteit die ze hiervoor nodig hebben.

De applicatie SiConnect is door Siemens Mobility ontwikkeld in co-creatie met een aanbieder van openbaar vervoer. SiConnect is web-based en op elk toestel, waaronder de smartphone, pc en tablet, toegankelijk. Via de app wordt men op abonnementsbasis realtime geïnformeerd over storingen in installaties. Of het nou om spoor-, weg- of natte infrastructuur gaat.

Push notifications

“Alarmen worden via onze cloud-omgeving direct inzichtelijk”, aldus Emilio Tuinenburg, Digital Transformation Officer bij Siemens Mobility Nederland. “Zo kunnen spoortechnici onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van bijvoorbeeld een wisselstoring. Met dezelfde technologie kunnen we service- en onderhoudsmonteurs realtime informeren over problemen met de ventilatie in een tunnel of storingen in de aansturing van bruggen en sluizen. Gebruikers kunnen zelf de tijdsframes instellen waarbinnen ze geïnformeerd wil worden. Bijvoorbeeld alleen in kantoortijd of juist in de nacht.”

Open ecosysteem

Binnen het ‘open eco-platform’ kan SiConnect worden gekoppeld met diverse systemen. Hierdoor kunnen organisaties op basis van data besluiten nemen. “In de mobiliteitssector worden keuzes nog vaak centraal gemaakt binnen verkeerscentrales. Door data te delen kunnen meerdere partijen ze inzetten om hun eigen dingen te doen en in noodsituaties mee te denken over adequate oplossingen. Daartoe is het nodig connectiviteit te realiseren en van gesloten systemen naar open systemen te gaan die op een veilige manier data kunnen uitwisselen.”

Inzicht en innovatie

SiConnect biedt organisaties meer inzicht in de gezondheid van hun assets, waardoor ze hun onderhoud kunnen verbeteren en tegen lagere kosten een hoge beschikbaarheid van hun infrastructuur kunnen borgen. Door de eigen database te koppelen met die van anderen kan men ook op andere vlakken de dienstverlening innoveren en verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het spreiden van verkeer in de aanloop naar grote evenementen of als er noodweer op komst is, om op die manier filevorming op bepaalde routes te voorkomen. Tuinenburg: “Siemens Mobility heeft ook een tunnelmodel gemaakt om data in het tunnelsysteem te koppelen met data van enkele kruispunten voor de tunnel. Hiermee kunnen we voorspellen wanneer er in de tunnel file ontstaat en weggebruikers tijdig een alternatieve route aanbieden of verzoeken hun snelheid te verlagen.”

Stapsgewijs traject

Het toewerken naar een datagedreven organisatie is een stapsgewijs traject: “Je moet eerst inzichtelijk krijgen welke data je al hebt en welke bijkomende data nodig zijn om je doelstelling te bereiken. Als alle data verzameld zijn, kun je dashboards bouwen voor visualisatie en monitoring. Hiermee kun je afwijkingen of eigenaardigheden herkennen en gericht actie ondernemen. Door het op deze wijze te doen, blijft het in je eigen invloedssfeer. Vaak kennen bedrijven wel de stip op de horizon, maar vergeten ze dat de weg het doel is. Door alleen te focussen op het eindpunt blijf je dromen.”

Veilig en betrouwbaar

Als voorbeeld van een sector die al sterk gedigitaliseerd is noemt Tuinenburg de luchtvaartbranche. “Treinreizigers moeten soms nog even wachten of alternatief vervoer zoeken vanwege een storing. Dat is in de vliegtuigsector ondenkbaar! Door ook op het spoor, de weg en het water de digitalisatie naar een hoger plan te tillen, vergroot je de betrouwbaarheid van je dienstverlening en borg je tegelijkertijd de veiligheid in tunnels, aan bruggen en sluizen en op perrons. Wij hebben onlangs in twee weken tijd een dashboard gebouwd om op basis van de drukte op treinstations gerichte informatie over social distancing te verstrekken. Dat is het mooie als je eenmaal verschillende databronnen met elkaar hebt verbonden: je kunt in crisissituaties snel reageren.”