Na een audittraject door Bureau Veritas heeft Siemens Mobility als zelfstandige B.V. vier certificaten in één keer behaald. Het gaat om ISO9001:2015 (kwaliteitsmanagement), ISO14001:2015 (milieumanagement), VCA** (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) en trede 5 van de CO2-prestatieladder. “Het bewijs dat we onze processen, werkzaamheden en risico’s goed beheersen”, aldus een trotse kwaliteitsmanager Sven Eriks.

Alleen ISO-gecertificeerde organisaties kunnen inschrijven op aanbestedingen. Als onderdeel van Siemens Nederland N.V. had Siemens Mobility in het verleden alle benodigde ISO-certificaten op zak. Bij de verzelfstandiging tot Siemens Mobility B.V. werd een traject ingezet om zelfstandig gecertificeerd te worden. Sinds 2017 zijn grote stappen gezet om het kwaliteitsmanagementsysteem naar een hoger plan te tillen.

High Level Structuur

“Dit werd mede mogelijk dankzij de High Level Structuur van de nieuwe ISO-normen”, verklaart Sven Eriks. “De verschillende normen bevatten nu overkoepelende hoofdstukken. Wij kunnen hierdoor onze processen beter stroomlijnen en vereenvoudigen, risico-gestuurd en klantgericht werken. Bovendien kunnen we in de toekomst nieuwe normen eenvoudig integreren in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Voor onze medewerkers is het belangrijk dat ze op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. Hierin ondersteunt ons kwaliteitsmanagementsysteem.”

Driedaagse audit

Begin dit jaar voerde Bureau Veritas bij Siemens Mobility een eerste screening uit om te kijken of de organisatie überhaupt kans maakte om zelfstandig gecertificeerd te worden. Hieruit bleek al dat Siemens Mobility goed voorbereid was. Er was onder meer een speciale stuurgroep opgezet voor de certificering. In maart voerden de auditeurs gedurende drie dagen 20 audits uit, waarbij het hele managementsysteem op zowel kwaliteit als ook op veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid is getoetst. Behalve audits op kantoor bezochten de auditeurs ook drie projectlocaties.

Teamwerk

Bij het audittraject waren medewerkers uit alle gelederen van de organisatie betrokken, onder wie projectmanagers, inkopers en MT-leden. Een aantal collega’s was op voorhand benaderd om mee te werken aan een of meerdere audits, maar tijdens de driedaagse audit konden alle medewerkers door de auditeurs worden aangesproken. De leden van de stuurgroep hadden dan ook het hoe en waarom van de certificering breed met iedereen besproken. Met een prachtig resultaat tot gevolg: Bureau Veritas heeft geen enkele afwijking vastgesteld en vond slechts een gering aantal verbeterpunten. “Zoiets kun je alleen als team bereiken”, aldus Eriks. “We hebben bewezen in control te zijn, niet alleen op het gebied van kwaliteitsmanagement, maar ook op voor milieumanagement, veiligheid en duurzaamheid.”

Verdere optimalisatie

De certificaten zijn drie jaar geldig, waarna een hercertificering volgt. Elke twaalf maanden vindt een tussentijdse audit plaats. Siemens Mobility gaat nu verder met het voorbereiden van de ISO27001 (informatiebeveiliging) certificering. Eriks: “Daarnaast kijken we naar de veiligheidsladder. Kwaliteitsmanagement is immers nooit af. We streven continu naar optimalisatie.”

Sven Eriks – Kwaliteitsmanager Siemens Mobility B.V.