De Digital Twin die Siemens Mobility maakte voor de renovatie van de Koningstunnel wordt doorontwikkeld en verbeterd om in te zetten op andere mobiliteitsprojecten.

“Een Digital Twin biedt als digitaal platform veel toegevoegde waarde”, zegt SCADA-engineer Stijn Seuren. “Denk aan het maken van designkeuzes, visuele validatie en het doorlopen van scenario’s voor trainingsdoeleinden. Bij de renovatie van de Koningstunnel in Den Haag konden we hierdoor veel zaken die normaal buiten gebeuren naar binnen verplaatsen. Dit reduceert de kosten, verkort de doorlooptijd en verhoogt de efficiency.”

Virtueel trainen

Vanwege de goede ervaringen met de Digital Twin voor de Koningstunnel in Den Haag is Siemens Mobility deze nu aan het doorontwikkelen voor andere projecten. Softwarematige zaken die alleen voor de Koningstunnel werken, worden generiek gemaakt. Het nieuwe systeem is robuuster, sneller en biedt meer mogelijkheden om operators te trainen. Seuren: “Er bestaat een lijst met situaties die operators moeten kunnen handelen. Deze gebruiken we als vertrekpunt voor het opstellen van oefenscenario’s. Denk aan een kop-staartbotsing in de tunnel, een spookrijder of een vrachtwagen die zijn lading verliest. De brandweer en andere hulpverleners krijgen op basis van deze scenario’s inzicht in de locatie van brandslangaansluitingen, aanrijroutes, vluchtroutes enz.”

Snelle inbedrijfstelling

De snelheid en kwaliteit van de beelden die de Digital Twin genereert worden verhoogd. Op termijn zullen volgens Seuren steeds meer softwarezaken via de Digital Twin virtueel kunnen worden getest. “Dit versnelt de inbedrijfstelling. Als je de hard- en software naar de tunnel brengt en gaat testen, moet de tunnel worden afgesloten. Dat kost geld en is hinderlijk voor weggebruikers. Naarmate we meer zaken in een virtuele omgeving kunnen testen, hoeft de tunnel minder lang te worden afgesloten.”

Breed toepasbaar

Klanten kunnen bij Siemens Mobility in Zoetermeer komen kijken hoe ver de ontwikkelingen staan. Ze kunnen onder meer met een VR-bril (Virtual Reality) door de tunnel lopen. “Ideaal om opdrachtgevers te laten zien hoe wij invulling geven aan hun eisen!” aldus Seuren. Naast tunnels wil Siemens Mobility ook op andere verkeersinfrastructuurprojecten met Digital Twins gaan werken. Te denken valt aan sluizen, bruggen, rail- en wegsystemen. “Bij nieuwbouwprojecten kunnen we vaak een ‘Bouw Informatie Model’ als basis gebruiken voor de Digital Twin. Bestaande objecten kunnen we scannen met een laser. Hierdoor ontstaat een puntwolk die tevens als basis kan dienen voor de Digital Twin. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de Koningstunnel. Bovenop de basis bouwen we vervolgens de Digital Twin met behulp van de Digital Twin bibliotheek. Deze bibliotheek omvat veel dynamische objecten, zoals afsluitbomen en verkeerslichten. Er ligt dus een stevige basis om voor diverse projecten een Digital Twin op te bouwen.”