Ondanks de dichtslibbende wegen en de stijgende CO2-emissies neemt het aantal voertuigen wereldwijd nog steeds toe. Met welke uitdagingen heeft de transportsector te maken? U leest het in een interview met vervoersdeskundige Prof. José Viegas, secretaris-generaal van het International Transport Forum (ITF) bij de OECD in Parijs van 2012 tot 2017.

Viegas legt uit hoe de vergroening van de transportsector wordt gedreven door de digitalisering. Concurrentie in de markt helpt deze ontwikkeling te versnellen. Het grootste obstakel is het feit dat we in de 20ste eeuw onze steden en manier van leven hebben afgestemd op het privébezit van personenwagens. Iedereen heeft z’n eigen auto, en mensen veranderen nu eenmaal niet graag hun gedrag. Bovendien moeten veel zaken tegelijkertijd worden aangepakt om een nieuwe manier van mobiliteit mogelijk te maken.

Toch verwacht Viegas dat de transformatie wel degelijk zal doorzetten Automatisch rijden, elektrische mobiliteit en het digitaliseren van voertuigen bieden immers nieuwe mogelijkheden die iedereen wil. Daaronder het terugdringen van de CO2-uitstoot en nieuwe vormen van comfort. Viegas is een pleitbezorger van het delen van voertuigen in plaats van het bezitten ervan. “We zouden dan veel minder voertuigen nodig hebben. Uit onderzoek is gebleken dat we hetzelfde niveau van mobiliteit kunnen bereiken met slechts 4% van het huidige voertuigenpark. Digitale apps zullen mensen in de toekomst ondersteunen bij het delen van wagens. De digitalisatie helpt ook brandstof te besparen door bijvoorbeeld bestuurders te waarschuwen voor files.”