In het eerste webinar over coöperatieve mobiliteit presenteerden Eddy Verhoeven en Gerben Passier verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de markt van Intelligente Transport Systemen (ITS). In het tweede webinar, dat plaatsvond  op 1 maart gingen we in op het thema coöperatieve mobiliteit: algemeen belang of luxe feature?

C-ITS is bedoeld voor het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van het collectief. Zolang er nog beperkt toepassing is, lijkt de focus te liggen op de “comfort functie” voor het hogere segment. Hierbij valt te denken aan automatisch rijden of additionele verkeersinformatie van (marktgedreven/betaalde) apps. Is verkeersveiligheid dan nog gegarandeerd?

Specifieke apps of internationale standaarden?

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het algemeen belang op de lange termijn te bewaken. In het geval van C-ITS betekent dit: niet het ontwikkelen van specifieke apps door service providers voor een beperkte groep maar internationale standaarden (ETSI) respecteren en (zo) de weg open houden voor veiligheidsinformatie die beschikbaar is voor iedereen!

Korte termijn resultaat of lange termijn perspectief?

Korte termijn stappen dragen alleen bij aan lange termijn ontwikkelingen onder bepaalde voorwaarden: lange termijn perspectief moet duidelijk zijn, publiek private samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en internationale afstemming. Als daar niet aan wordt voldaan, dan werkt het alleen maar tegen.

Voorbeelden

In het webinar laten we dit zien aan de hand van drie concrete voorbeelden:
• Safety en security van connected/coöperatief
• Autonome voertuigen veroorzaken files?!
• Eerste dienst op de ITS corridor.

Webinar terugkijken?

Wilt u dit webinar terugkijken?  Dat kan hier.