Om de bereikbaarheid, leefbaarheid én verkeersveiligheid te verhogen in de regio tussen de A4 en de A9 te verbeteren, heeft de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren geïnvesteerd in een omlegging van de provinciale weg N201 én de aanleg van de Waterwolftunnel. Deze tunnel verbindt Aalsmeer en Schiphol onder de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Een verbetering die bovendien van groot economisch belang is voor de regio.

Provincie Noord-Holland bouwt Waterwolftunnel in eigen beheer

De bouw van de Waterwolftunnel én de omleg van de N201 op het traject Aalsmeer-Uithoorn zijn beide gestart in 2006. De Alliantie N201, een samenwerkingsverband tussen Heijmans-Boskalis en de provincie Noord-Holland, was verantwoordelijk voor ontwerp en bouw van de tunnel . Siemens kreeg als onderaannemer van Heijmans – Boskalis de opdracht voor de verkeerstechnische- en tunneltechnische installaties (VTTI). Dat project omvatte het specificeren, ontwerpen, leveren, integreren en testen van de installaties, inclusief het bedienings- en besturingssysteem, een transmissieverbinding naar de verkeerscentrale Hoofddorp en de inrichting van een nieuwe bediening- en bewakingscentrale tunnels..

Extra functionaliteiten

In 2011 was het civieltechnische deel van de tunnel gereed. In 2010 is Siemens gestart met het aanbrengen van de tunneltechnische installaties. Omdat sinds de aanbesteding in 2006 5 de Europese wetgeving op het gebied van tunnelveiligheid flink is gewijzigd, bleken forse wijzigingen nodig in de tunnelinstallaties. De systemen die zorgen voor de veiligheid in de tunnel moeten aan zeer strenge eisen voldoen, die voortvloeien uit de aangescherpte Europese tunnelwetgeving. Dat leidde tot een aanvullende opdracht, waarbij extra functionaliteiten zijn gebouwd, evenals een traceerbaar proces waarin eisen worden aangetoond voor het veiligheidsdossier. Omdat de ruwbouw (grotendeels) al gereed was, zijn bij uitdagingen de oplossingen veelal in de installaties gezocht, en zijn de VTTI zoveel mogelijk volgens de – in ontwikkeling zijnde – landelijke tunnelstandaard (LTS) gebouwd .

Gefaseerd werken

In een uitgebreide test- en simulatieomgeving zijn alle situaties nauwkeurig getest tijdens zogenoemde FAT- en FIT-testen. De simulatieomgeving is vervolgens aan de opdrachtgever overgedragen. Dankzij deze gefaseerde manier van werken zijn er geen vertragingen ontstaan door softwarefouten en is de planning van het project gehaald. Eind 2012 is het gehele werk opgeleverd, waarna de Waterwolftunnel begin 2013 voor het verkeer is geopend.

Unieke ligging

De Waterwolftunnel, direct in het verlengde van een landingsbaan van Schiphol, is een bijzonder project. De provincie Noord-Holland is de eerste provincie in Nederland die zélf een tunnel heeft gebouwd, opengesteld en in beheer heeft genomen. De unieke ligging van de tunnel in twee gemeenten (Aalsmeer en Haarlemmermeer) én in twee veiligheidsregio’s (Amsterdam-Amstelland en Kennemerland) zorgde voor een bijzondere bestuurlijke, maar ook tactische en operationele uitdaging.

Overleg met alle partijen

De provincie Noord-Holland is daarom al in een vroeg stadium intensief overleg gestart met Bevoegd Gezag als de betrokken gemeenten, de nood- en hulpdiensten van de Veiligheidsregio’s en andere belanghebbenden. Samen hebben zij overeenstemming bereikt over de benodigde veiligheidssystemen in de Waterwolftunnel. Ook bijzonder is dat door alle partijen nadrukkelijk te betrekken in het project en intensief samen te werken, het proces van aantonen van de (tunnel)veiligheidseisen en afgifte van de openstellingvergunning voor de Waterwolftunnel door Bevoegd Gezag vlekkeloos en binnen de gestelde tijd is verlopen.

“ Terwijl de ruwbouw van de Waterwolftunnel al grotendeels klaar was, vroeg de vernieuwde Europese wetgeving om forse veiligheids- en documentatie aanpassingen. Siemens heeft een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van deze aanpassingen. Die zijn allemaal binnen de vooraf bepaalde planning uitgevoerd, waardoor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio dankzij de verlegde N201 en de nieuwe Waterwolftunnel toch sterk verbeterd zijn.”