Met 2,7 miljoen inwoners en 188.000 lokale en 2800 internationale bedrijven levert de provincie Noord-Holland een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De lokale tuinbouw is wereldberoemd en opereert op ongekende schaal. FloraHolland, ’s werelds grootste veilingorganisatie voor snijbloemen en planten, behaalde in 2013 een omzet van € 4,35 mld met ruim 3600 medewerkers en bijna 7000 leveranciers wereldwijd. Het aantal verkochte snijbloemen en planten bedroeg 12,5 miljard – dat is ongeveer 50 miljoen per werkdag. Bij het managen en vervoeren van zo´n enorm volume verse producten is de tijd van cruciaal belang. Elke werkdag doen naar schatting 10.000 vrachtwagens het veilinghuis in Aalsmeer aan. Ze vervoeren verse producten naar en van het nabijgelegen Schiphol, de Rotterdamse haven en het tuinbouwcluster Greenport Holland.

Tel bij dit verkeersvolume het verkeer dat door andere bedrijven en omwonenden wordt gegenereerd en het zal niemand verbazen dat het lokale wegennet onder grote druk staat, met name op de N201 tijdens de ochtend- en avondspits. Maar niet alleen de files vormen een probleem. Het gebied heeft ook te maken met luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook maken steeds meer mensen zich zorgen over de veiligheid, omdat steeds meer automobilisten sluiproutes nemen door woonwijken.

Waterwolftunnel

De plaatselijke overheden zagen in, dat deze situatie een negatief effect had op de economische vooruitzichten en het concurrentievermogen van de provincie. In nauwe samenwerking met alle plaatselijke stakeholders werd in 2006 begonnen met het masterplan N201+, met als middelpunt de nieuwe Waterwolftunnel. De tunnel is sinds 21 april 2012 in gebruik en maakt deel uit van de nieuwe N201, die Aalsmeer en Schiphol onder de Ringvaart door verbindt. De tunnel bestaat uit twee van elkaar gescheiden tunnelbuizen met elk twee rijstroken. Hij is 1470 meter lang en kan tot 45.000 voertuigen per dag verwerken.

Dankzij de tunneltechnische installaties van Siemens haalt de provincie het maximale voordeel uit het project. In totaal zijn 41 subsystemen in de tunnel geïnstalleerd. Ondanks een ingrijpende wijziging in de veiligheidswetgeving halverwege het project zijn alle systemen volgens planning geïnstalleerd. Samen controleren deze systemen alles: van verkeerssignalering en – toezicht, CCTV, stroomvoorziening en ventilatie tot en met de openbare toegang tot de waterafvoer. Alle systemen worden aangestuurd vanuit het zenuwcentrum, het Integrated Tunnel Control Center (ITCC), waar een kleine groep operators de hele tunnel in de gaten kan houden.

Doorstroming

De tunnel heeft een grote impact op iedereen in de regio, niet alleen de bloemenhandelaren in Aalsmeer. De filedruk is over de gehele dag aanmerkelijk afgenomen. Vergeleken met de oude situatie is de gemiddelde reistijd met minstens tien minuten verkort. Een doorsnee vrachtwagen met 17 ton laadcapaciteit stoot jaarlijks circa 60 ton CO2 uit. Een verbetering van slechts vijf procent zou, gerekend met de 10.000 vrachtwagen die jaarlijks over deze weg rijden, betekenen dat er 30.000 ton minder CO2 in het lokale milieu terechtkomt.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de plaatselijke autoriteiten, de civieltechnische ontwerpers en Siemens, heeft iedereen in de provincie direct baat bij deze verbeteringen. De bloemen komen verser op hun bestemming aan, lokale bedrijven blijven concurrerend, omwonenden ervaren minder overlast van verkeer en lawaai, en zelfs de plaatselijke rugstreeppad heeft een nieuw onderkomen, dankzij de unieke eilandhabitat die op het tunneldak is aangelegd.

Kijk hier naar een video over de Waterwolftunnel.

Feiten en cijfers

Lengte Waterwolftunnel:         1.470 m

Gesloten deel:                         670 m

Capaciteit                                45.000 voertuigen per dag

Afmetingen:                            2×2 rijbanen, doorijhoogte 4,70 m

Weg:                                        N201

Projectperiode:                        2010 – 2012

Openstelling tunnel:               21 april 2013

Voor het geval dat u zich afvraagt…

De naam Waterwolf verwijst terug naar de tijd dat er drie meren in het moerasland lagen: Spieringmeer in het noorden, Haarlemmermeer in het midden en Leidsemeer in het zuiden. Tijdens zware stormen werd het land rond de meren weggespoeld, tot de drie meren samenvloeiden en één uitgestrekte, woeste watervlakte vormden. De lokale bevolking gaf het meer de bijnaam Waterwolf, een mythisch dier dat alles op zijn pad verzwolg.