Een mooi moment voor de engineers van Rijkswaterstaat (RWS), Volkerbrug en Siemens Mobility: de finale test voor het bouwblok 3B  van de Wantijbrug, die als eerste beweegbare brug in Nederland is uitgerust met een generiek systeem (bouwblok) voor de besturing, bewaking en bediening (3B) op afstand.

Samen met de markt ontwikkelt RWS de komende jaren uniforme, gestandaardiseerde IA-oplossingen om objecten als bruggen, sluizen en tunnels overal op dezelfde manier te kunnen beheren, bedienen en onderhouden. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld niet voor elke brug afzonderlijk een nieuwe besturing te worden ontworpen. Een efficiënte aanpak. Het is immers eenvoudiger en kostenefficiënter voor RWS om één standaard systeem te onderhouden in plaats van tientallen verschillende besturingsoplossingen.

De renovatie van de Wantijbrug in de N3 bij Dordrecht is gebruikt om een generiek en herbruikbaar systeem voor het op afstand bedienen, besturen en bewaken (3B) van bruggen te ontwikkelen en hiermee ervaringen op te doen. Siemens Mobility heeft dit bouwblok in opdracht van RWS ontworpen. Bij een succesvolle implementatie kan dit bouwblok ook door andere opdrachtnemers toegepast worden bij andere bruggen die gerenoveerd worden.

Sterk partnership

Het uitrusten van de Wantijburg met het generieke 3B-bouwblok voor bruggen is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de engineers van RWS, Volkerbrug en Siemens Mobility. “We zijn als partners opgetrokken”, zegt Peter Stam, Change & Interface Manager bij Siemens Mobility: “Samen hebben we de functionaliteit bepaald. Niet alleen op besturings- en bedieningsvlak, maar ook voor de hele beveiliging eromheen. Door onze kennis te bundelen is het ons gelukt de theoretische benadering succesvol in de praktijk te brengen en alles wat we binnen hebben getest op een goede manier buiten te implementeren en in bedrijf te nemen.”

Op afstand

Niels van der Sandt, Projectmanager bij Siemens Mobility: “In de dagen voor een finale test stonden de engineering-teams dagelijks met elkaar in contact. En Siemens verzorgt ook de 3B-trainingen voor de RWS operators en monteurs.” Zoals nu de verwachting is wordt de Wantijbrug dit jaar of begin volgend jaar weer bediend voor het hoge scheepvaartverkeer. De brug wordt op afstand bediend en bewaakt vanuit de verkeerscentrale in Rhoon.

Verder ontwikkelen

Bij RWS in Delft staat een schaalmodel van een beweegbare brug met daaraan gekoppeld het configureerbare generieke bouwblok 3B voor bruggen. Deze opstelling kan worden gebruikt om het systeem verder uit te ontwikkelen en zo volledig geschikt te maken voor alle beweegbare bruggen. Stam: “Beweegbare bruggen wijken altijd ietsje van elkaar af. Naast bruggen met een brugval heb je bijvoorbeeld ook draaibruggen. Sommige worden elektrisch, andere hydraulisch aangestuurd. Ons gezamenlijk belang is de nu ontworpen standaard zo goed mogelijk vast te houden bij de renovatie van de volgende beweegbare bruggen.” Van der Sandt: “Als de Wantijbrug weer wordt bediend komen daar na verloop van tijd misschien verbeteringen uit die in de generieke standaard verwerkt worden. Innovatie gaat nu eenmaal gepaard met voortschrijdend inzicht.”

In een volgende stap zal RWS het bij deze renovatie ontwikkelde systeem ter beschikking stellen aan de markt. Door zes andere bruggen die gerenoveerd worden, waaronder de Haringvlietbrug en de brug over de Noord, uit te rusten met het gestandaardiseerde 3B-bouwblok kan het systeem dan doorontwikkeld worden en kan bij deze bruggen ervaring opgedaan worden met de generieke standaard.