Siemens Mobility gaat alle benodigde apparatuur leveren om het verkeer in de langste tunnel van Hong Kong te monitoren en in goede banen te leiden. De vijf kilometer lange Liantang-tunnel nabij de grensovergang Liantang/Heung Yuen Wai tussen Hong Kong en het Chinese vasteland wordt in 2022 geopend voor het verkeer.

In totaal worden de komende jaren zes nieuwe transportverbindingen aangelegd tussen Shenzhen en Hong Kong, waaronder ook spoorwegen en een onderzeese tunnel. De Liantang-tunnel, die uit twee tunnelbuizen bestaat, is een onderdeel van de elf kilometer lange, vierbaanse snelweg die de Zuid-Chinese stad Shenzhen met Hong Kong gaat verbinden.

ITCC

Siemens levert alle hard- en software, inclusief diverse subsystemen, om het verkeer in de tunnel veilig en vlot te laten doorstromen. In het Tunnel Controle Centrum (ITCC) wordt de verkeerssituatie in de tunnel op basis van real time informatie gemonitord en indien nodig bijgestuurd. Automatische detectie van incidenten en files, crisismanagement bij ongevallen, het sluiten van de tunnel en het managen van tegenliggend verkeer zijn slechts enkele functies waarin het ITCC voorziet.