Siemens Mobility vernieuwt de besturing van de Willemsspoortunnel

In opdracht van ProRail gaat Siemens Mobility de verouderde besturing van de tunnel technische installaties (TTI) van de Willemsspoortunnel vernieuwen. De nieuwe besturing wordt gebouwd conform de ProRail Tunnelstandaard (PTS). Daarnaast levert Siemens Mobility ook het Treinstilstand detectiesysteem. Met deze vernieuwingen wordt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de besturing van de TTI voor de lange termijn gewaarborgd en draagt Siemens Mobility bij aan het realiseren van de ProRail doelstellingen richting uniformiteit en standaardisatie van haar spoortunnels.

De Willemsspoortunnel is een van de 18 spoortunnels van ProRail. De Willemsspoortunnel telt vier sporen in het centrum van Rotterdam, onder de Nieuwe Maas. Hij maakt deel uit van de spoorlijn Breda – Rotterdam.

Vernieuwen besturing TTI conform PTS

De huidige besturing van de TTI van de Willemsspoortunnel dateert uit het jaar 2010. Dit omvat de besturing van o.a. de energievoorziening, tunnelverlichting, vloeistofopvang en afvoerkelders, detectie, brandblusinstallaties en gebouw gebonden installaties. Om de veiligheid in de tunnel en het goed functioneren van de bediening en besturing te kunnen blijven garanderen gaan wij tussen juni 2021 en december 2023, de hardware (o.a. PLC, RIO’s, glasvezelnetwerk) en de software vernieuwen. Om tijdig op te leveren en geen hinder te veroorzaken op het spoor zal Siemens Mobility gebruik maken van haar opgedane kennis en ervaring bij de diverse (spoor)tunnelprojecten o.a. HSL, Centrale Bediening Installatie (CBI) Metro Amsterdam, spoortunnel Delft en de Haagse Koningstunnel. Daarnaast zal Siemens haar kennis en ervaring met meerdere tunnelstandaarden (o.a. landelijke tunnelstandaard, Amsterdamse tunnelstandaard) gebruiken om een nieuw besturingssysteem te realiseren conform de ProRail Tunnel Standaard. Siemens levert hiermee een bijdrage aan het uniforme monitoring & bedieningssysteem, een beheersbaar en onderhoudbaar systeem dat voldoet aan de huidige cybersecurity eisen.

Treinstilstand detectiesysteem

Siemens zal naast de bovenstaande werkzaamheden ook de Willemsspoortunnel voorzien van een verbeterd treinstilstand detectiesysteem. Dit nieuwe systeem neemt ook seininformatie mee waardoor de tunnelventilatie minder wordt aangesproken resulterend in minder energieverbruik. Wij detecteren hiermee stilstaande treinen in de tunnel waarmee eventuele calamiteiten vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Hierdoor kan het beveiligingssysteem tijdig worden aangesproken en mogelijke negatieve gevolgen geminimaliseerd worden. Daarnaast verkrijgt ProRail met dit systeem inzicht in de punctualiteit van de treinen en de capaciteit van het spoor.

ProRail aan het woord

Auke Sjoukema (Projectmanager): “Wij zijn erg positief over de ambitieuze planning vanuit Siemens voor dit project. Daarnaast waren wij positief over de goed doordachte plannen rondom de treinvrije periodes.”

Johan Bel (Technisch Manager): “Wij hebben gekozen voor Siemens omdat zij veel ervaring hebben met besturingsinstallaties voor tunnels. Wij zijn erg te spreken over de voorgestelde aanpak. Door deze aanpak zijn de zorgen vanuit ProRail weggenomen om succesvol de werkzaamheden binnen de treinvrije periodes te realiseren.”

Historie Willemsspoortunnel

Op 15 september 1993 werden de oostelijke tunnelbuizen en het nieuwe station Blaak officieel door koningin Beatrix geopend als vervanging van het in 1877 geopende spoorviaduct “Luchtspoor”. Na de opening van de eerste twee sporen is het “Luchtspoor” gesloopt en werden de overige twee sporen aangelegd die in het voorjaar van 1994 in gebruik werden genomen. De aanleiding om de tunnel te realiseren is omdat het spoorviaduct “Luchtspoor” haar eindelevensduur had bereikt en om de vervoerscapaciteit van de spoorlijn te vergroten.