In het Duitse Böblingen is een slimme oplossing bedacht. Samen met Siemens heeft de stad technologie geïmplementeerd waardoor verkeerslichten automatisch op groen springen voor bussen, brandweerauto’s en reddingsdiensten. Deze technologie draagt eraan bij om meer mensen ervan te overtuigen de auto te laten staan en het openbaar vervoer te nemen.

Om het systeem te laten werken, waren geen ingrijpende aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur en voertuigen nodig. Via een GPS/GPRS-antenne geven bussen en reddingsvoertuigen hun positie automatisch door aan het gemeentelijk netwerk. Deze data worden doorgestuurd naar de regelinstallaties van de verkeerslichten. Na een geslaagde pilot, rolt Böblingen het systeem momenteel uit in de hele stad. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Enerzijds leidt het stimuleren van openbaar vervoer tot minder CO2-uitstoot. Anderzijds kunnen bussen dankzij de groene golf makkelijker op schema blijven en is het voor reddingsdiensten veiliger om niet door rood te hoeven rijden.