De voordelen van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) worden breed erkend. Een nieuwe White Paper van Siemens Mobility laat zien hoe men deze voordelen maximaal kan benutten.

De LTS, ontwikkeld door Rijkswaterstaat en de markt, maakt tunnels veiliger en efficiënter en bevordert de doorstroming doordat hij een uniforme architectuur en bedieninterface beschrijft. Hij bestrijkt zowel de aanleg als het beheer en de organisatie van tunnels. De technische standaard binnen de LTS zorgt voor uniformiteit in de functionele eisen, bedrijfsprocessen, het ontwerp en de inrichting van tunnels.

Snel werkend prototype

Om de voordelen ten volle te benutten, is het zaak om de besturings- en bedieningslaag zo volledig mogelijk op basis van de LTS op te bouwen. Dit resulteert in een snel werkend prototype. Men bespaart hierdoor ontwikkel-, programmeer- en testtijd: in slechts één of twee maanden kan men een besturings- en bedieningslaag werkend hebben, die aantoonbaar en testbaar voldoet aan alle relevante software-eisen. Deze snelheid is belangrijk aangezien het tunnelontwerp in deze fase van het project nog kan worden aangepast. Snel zicht op de besturing en bediening van de tunnel biedt de kans om stakeholders tijdig te betrekken. Zo kunnen operators de visualisatie van ‘hun’ tunnel helpen optimaliseren.

Geen specials

Een volledig op de LTS gebaseerd besturingssysteem biedt een uitgebreid standaardpakket aan functionaliteiten en sluit volledig aan op de verwachtingen van de operator. Specifieke softwareaanpassingen zijn niet nodig. Dit leidt onder meer tot een kostenbesparing in de onderhoudsfase: specials moeten onderhouden worden, hebben een eigen release-cyclus en vragen om een eigen upgrade-strategie. Met de LTS-implementatie van Siemens kan men in één keer een complete, goed gedocumenteerde, volledig traceerbare en vooraf geteste basis neerzetten. Men hoeft hierdoor slechts beperkt te controleren of alle deelsystemen in de besturingslaag goed samenwerken.

Heldere GUI

In de LTS zijn de eisen aan de grafische interface (GUI) tot in het kleinste detail vastgelegd. In de context van tunnelveiligheid is dit belangrijk. Operators moeten snel en intuïtief kunnen handelen. Siemens adviseert om zonder concessies de vormgeving en functionaliteit van de LTS nauwkeurig te volgen.

Open en flexibel platform

In het ideale geval is een standaardoplossing volgens de LTS afdoende, maar afhankelijk van het tunnelontwerp zullen soms speciale elementen moeten worden toegevoegd. Het is raadzaam om de besturingslaag te bouwen op een open platform met softwarestructuren die de mogelijkheid bieden om gecontroleerd functies toe te voegen.

Koppeling met functionele eisen

Een goede koppeling met de functionele eisen en testrapporten voorkomt vertragingen in het vergunningentraject. Men kan met een paar muisklikken van elke component verifiëren of hij aan alle eisen voldoen. Bij wijzigingen in de regelgeving kan het systeem automatisch detecteren of de tunnel nog steeds aan de eisen voldoet.

Aparte beheerlaag

Het creëren van een aparte laag voor de beheerders van de tunneltechnische systemen beperkt bedienings- en diagnosefouten en borgt een snelle, goede diagnose en doormelding. Hierdoor kan de onderhoudsorganisatie snel op storingen en stremmingen in de tunnel reageren.

Certificering

De LTS maakt de vraag actueel of er een certificering moet komen van aanbieders die een besturingslaag voor tunnels kunnen leveren. In de White Paper staat te lezen welke voordelen dit biedt voor opdrachtgevers en -nemers.

Cloud of niet?

Verder behandelt de White Paper de vraag of tunnelbediening en -besturing op termijn via de cloud mogelijk is in plaats van de lokale PLC/SCADA-infrastructuur als uitgangspunt te nemen. De eerste aanzet tot een cloud-oplossing kan een hybride opzet zijn.

Meer weten over deze whitepaper of de  Landelijke Tunnel Standaard? Bezoek ons op de Intertraffic (5-8 april), hal 11, stand 209.