Betere doorstroming, grotere verkeersveiligheid, lagere emissies en een besparing op aanleg en onderhoud van wegkantapparatuur – het potentieel van connected en coöperatieve mobiliteit is veelbelovend, zowel voor wegbeheerders, weggebruikers als de maatschappij. Maar hoe dichtbij is een grootschalige uitrol van deze techniek? In Nederland zijn gemeenten als Delft, Zoetermeer en Helmond en de provincie Noord-Holland al actief bezig met ITS, en nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

Markus Schlitt, van Siemens Intelligent Traffic Systems (ITS), deelt zijn visie over de veranderingen in mobiliteit en hoe overheden daar nu al op inspelen. Belangrijk onderdeel van die visie is zijn verwachting dat meer mensen mobiel zullen zijn, omdat die nu vanwege hun leeftijd niet mogen autorijden.

Daarmee benoemt Schlitt ook meteen de keerzijde van de medaille. Met een grotere beschikbaarheid van opties om van deur tot deur te reizen zal ook de vraag naar individuele mobiliteit stijgen. Gemeenten zullen daar op in moeten spelen door het openbaar vervoer competitief te maken, en met bewoners in gesprek moeten gaan over het mobiliteits ecosysteem.

Lees het hele interview hier.