Ondanks de politieke ambities wordt het niet eenvoudig om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. Een belangrijk element hierin is de transitie van onze transportsystemen. Elektrische voertuigen, zelfrijdende auto’s en connectieve mobiliteit kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugdringen van de broeikasgassen.

Veel van deze zaken zitten echter nog in de test- of ontwikkelfase. De transportsector is de grootste uitstoter van CO2; op dit moment ligt de CO2-uitstoot van het vervoer ruim 60% hoger dan in 1990. En die trend is stijgend, aangezien opkomende markten een steeds grotere autovloot krijgen. Dit is onder meer het geval in India en China. Maar ook in Nederland groeit het aantal personenwagens nog steeds, volgens het CBS stonden er op 1 januari van dit jaar 8 222 974 personenauto’s geregistreerd. De verwachting is dan ook dat de CO2-uitstoot in het verkeer tussen nu en 2050 met 67% zal stijgen. Tijd voor een versnelling van de transporttransitie dus. U leest er hier meer over.