Dit jaar opende de verkeerscentrale Zuid-Nederland in Helmond een Innovatiecentrale, bestaande uit een Innovatielab en twee Innovatiedesks.

In het Innovatielab kunnen overheden, kennisinstellingen en bedrijven brainstormen over nieuwe concepten voor intelligente mobiliteit. Aan de Innovatiedesks worden praktijkproeven met intelligente transportsystemen (ITS) op de snelweg gemonitord.

Spookfiles A58

Het launching project voor de Innovatiedesk is de bestrijding van spookfiles op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg via draadloze verkeersmanagement-technologie om voertuigen met elkaar en de wegkant te laten communiceren. Enkele honderden voertuigen die dagelijks over de A58 rijden, zijn vanaf eind september uitgerust met coöperatieve on board units. Deze zenden vier keer per seconde informatie uit naar andere auto’s en naar antennes (WiFi-bakens) langs de weg. De data worden verzameld op servers in De Innovatiecentrale te Helmond. Op basis hiervan genereren serviceproviders spookfile-berichten, die via de bakens worden verstuurd naar de on board units. Deelnemers aan de proef krijgen dus tijdens het rijden adviezen om filevorming te voorkomen. Met het project hoopt men niet alleen de filevorming op de A58 te bestrijden, maar tevens een basis te leggen voor het verder uitrollen van Talking Traffic in Nederland en Europa.  Siemens leverde de coöperatieve bakens langs de weg en richtte in Helmond de servers in.